Priame linky: Úvod | Akcie | DokumentyJedáleň | Ochrana osobných údajov

Triedy

1. TRIEDA - 5-6 ročné deti

triedna učiteľka: Mgr. Miriam Čížová - zástupkyňa školy
uč. Ľubica Bělová

1. TRIEDA - 3-6 ročné deti 1. TRIEDA - 3-6 ročné deti 1. TRIEDA - 3-6 ročné deti 1. TRIEDA - 3-6 ročné deti 1. TRIEDA - 3-6 ročné deti

2. TRIEDA - 2-3 ročné deti

triedna učiteľka: Ľubica Štellmachová
uč. Mgr. Andrea Gulotta
uč. Gabriela Hudecová
riaditeľka školy Gabriela Žabková

2. TRIEDA - 5-6 ročné deti 2. TRIEDA - 5-6 ročné deti 2. TRIEDA - 5-6 ročné deti 2. TRIEDA - 5-6 ročné deti 2. TRIEDA - 5-6 ročné deti 2. TRIEDA - 5-6 ročné deti

3. TRIEDA - 3-6 ročné deti

triedna učiteľka: Mgr. Iveta Kurtyová
uč. Darina Petroniová

3. TRIEDA - 3-4 ročné deti 3. TRIEDA - 3-4 ročné deti 3. TRIEDA - 3-4 ročné deti 3. TRIEDA - 3-4 ročné deti 3. TRIEDA - 3-4 ročné deti

4. TRIEDA – 3-4 ročné deti

triedna učiteľka: Eva Bučková
uč. Mgr. Danka Obročníková

4. TRIEDA  – 2-3 ročné deti 4. TRIEDA  – 2-3 ročné deti 4. TRIEDA  – 2-3 ročné deti 4. TRIEDA  – 2-3 ročné deti 4. TRIEDA  – 2-3 ročné deti

5. TRIEDA – 3-6 ročné deti

triedna učiteľka: Bc. Alena Frenáková
uč. Bohuslava Lukáčová

5. TRIEDA – 3-6 ročné deti 5. TRIEDA – 3-6 ročné deti 5. TRIEDA – 3-6 ročné deti 5. TRIEDA – 3-6 ročné deti 5. TRIEDA – 3-6 ročné deti