Priame linky: Úvod | Akcie | DokumentyJedáleň | Ochrana osobných údajov

Triedy

1. TRIEDA - 2-3 ročné deti

triedna učiteľka: Mgr. Miriam Čížová - zástupkyňa školy
uč. Ľubica Bělová
uč. Gabriela Hudecová
riad. Gabriela Žabková

1. TRIEDA - 2-3 ročné deti 1. TRIEDA - 2-3 ročné deti 1. TRIEDA - 2-3 ročné deti 1. TRIEDA - 2-3 ročné deti 1. TRIEDA - 2-3 ročné deti

2. TRIEDA - 3-4 ročné deti

triedna učiteľka: Ľubica Štellmachová
uč. Mgr. Andrea Gulotta

2. TRIEDA - 3-4 ročné deti 2. TRIEDA - 3-4 ročné deti 2. TRIEDA - 3-4 ročné deti 2. TRIEDA - 3-4 ročné deti 2. TRIEDA - 3-4 ročné deti 2. TRIEDA - 3-4 ročné deti

3. TRIEDA - 5-6 ročné deti

triedna učiteľka: uč. Darina Petroniová
Mgr. Iveta Kurtyová

3. TRIEDA - 5-6 ročné deti 3. TRIEDA - 5-6 ročné deti 3. TRIEDA - 5-6 ročné deti 3. TRIEDA - 5-6 ročné deti 3. TRIEDA - 5-6 ročné deti

4. TRIEDA – 3-6 ročné deti

triedna učiteľka: uč. Mgr. Danka Obročníková
uč. Renáta Pekárová

4. TRIEDA  – 3-6 ročné deti 4. TRIEDA  – 3-6 ročné deti 4. TRIEDA  – 3-6 ročné deti 4. TRIEDA  – 3-6 ročné deti 4. TRIEDA  – 3-6 ročné deti

5. TRIEDA – 3-6 ročné deti

triedna učiteľka: uč. Bohuslava Lukáčová
Bc. Alena Frenáková

5. TRIEDA – 3-6 ročné deti 5. TRIEDA – 3-6 ročné deti 5. TRIEDA – 3-6 ročné deti 5. TRIEDA – 3-6 ročné deti 5. TRIEDA – 3-6 ročné deti