Priame linky: Úvod | Akcie | DokumentyJedáleň | Ochrana osobných údajov

Naše triedy

Trieda č. 1 (pavilón A, prízemie)

1. TRIEDA - 2-3 ročné deti 1. TRIEDA - 2-3 ročné deti 1. TRIEDA - 2-3 ročné deti 1. TRIEDA - 2-3 ročné deti 1. TRIEDA - 2-3 ročné deti

Trieda č. 2 (pavilón A, poschodie)

2. TRIEDA - 3-4 ročné deti 2. TRIEDA - 3-4 ročné deti 2. TRIEDA - 3-4 ročné deti 2. TRIEDA - 3-4 ročné deti 2. TRIEDA - 3-4 ročné deti 2. TRIEDA - 3-4 ročné deti

Trieda č. 3 (pavilón B, poschodie)

3. TRIEDA - 5-6 ročné deti 3. TRIEDA - 5-6 ročné deti 3. TRIEDA - 5-6 ročné deti 3. TRIEDA - 5-6 ročné deti 3. TRIEDA - 5-6 ročné deti

Trieda č. 4 (pavilón B, prízemie)

4. TRIEDA  – 3-6 ročné deti 4. TRIEDA  – 3-6 ročné deti 4. TRIEDA  – 3-6 ročné deti 4. TRIEDA  – 3-6 ročné deti 4. TRIEDA  – 3-6 ročné deti

Trieda č. 5 (pavilón A, prízemie)

5. TRIEDA – 3-6 ročné deti 5. TRIEDA – 3-6 ročné deti 5. TRIEDA – 3-6 ročné deti 5. TRIEDA – 3-6 ročné deti 5. TRIEDA – 3-6 ročné deti