Priame linky: Úvod | Akcie | DokumentyJedáleň | Ochrana osobných údajov

Akcie a aktivity v školskom roku 2015/2016

Október je mesiac snov, robí hračky z gaštanov. Stojí v rade desiaty vie to každý ja i ty. Jedenásty november do úkrytov ženie zver. Oberá strom o listy, nosí kabát zlatistý. A dvanásty december rozdá deťom vrece hier. Ozdobí smrek s vločkami a rôčik je za nami.

OKTÓBER 2015

- Fotenie detí (1.10.2015)
- Zdravý úsmev (9.10.2015)
- "Misa plná vitamínov" (15.10.2015)
- "Zdravý olovrant pre rodičov" akcia pre rodičov v spolupráci so ŠJ (15.10.2015)
- Návšteva Ekocentra – prípravné triedy
- Návšteva botanickej záhrady Košice
- Olympijský deň- monitoring pohybových schopností detí
- "Babka, dedko ľúbime vás" - akcia pre starých rodičov (od 19.-23 10.2015)
- "Kocúr v čižmách" hudobná rozprávka uja Ľuba (26.10.2015)
- "Deň výživy" v PKO akcia ŠJ (20.10.2015)
- Prax žiačok PaSA (každý utorok)
- Prax študentov PU (12.10.-23.10.)

NOVEMBER 2015

- Zdravý úsmev (6.11.2015, 27.11.2015)
- „Dračie pytačky“ divadielko pre deti (10.11.2015)
- Návšteva Planetária- prípravné triedy (12.11.2015)
- Prax žiačok PaSA (každý utorok)

DECEMBER 2015

- "Mikuláš otvára vianočný čas" (9.12.2015)
- Vianočné besiedky (Od 14.12-18.12.2015)
- Prezentácia HPK „Včielka“ Hypertesco Prešov

FEBRUÁR 2016

- Predplavecký príprava MŠ Bajkalká - predškoláci (1.2-5.2.2016)
- Divadlo Portál „ Janko Hraško“ (8.2.2016)
- Karneval detí (9.2.2016 o 10,00 hod.)
- Prax žiačok PaSA každý utorok

MAREC 2016

- Ujo Ľubo s hudobnou rozprávkou „ Snehulienka a 7 trpaslíkov“ (8.3.2016)
- Školská prehliadka v prednese poézie a prózy
- Morena
- TA v triedach predškolákov – stretnutie so školským psychológom a zástupcami ZŠ- pred zápismi do ZŠ
- Prax žiačok PaSA
- Prax študentov PU

APRÍL 2016

- Divadlo spod Spišského hradu „Rozprávkový bicykel“ (12.4.2016)
- Dopravná výchova- plnenie 3 dňového školského projektu
- Deň zeme
- Predplavecká príprava MŠ Bajkalská - predškoláci (18.4-29.4)
- Olympijska hviezdička Fakulta športu (21.4.2016)
- Jarná turistická vychádzka – 3.,4.,5 trieda
- Simulovaný požiar- ukážka pre detí
- Prax žiačok PaSA

MÁJ 2016

- „Zdravý olovrant pre rodičov“- ukážka samoobslužného zeleninového pultu pre deti
- Kresba na asfalt „ Moje zvieratko“
- „Detské tanečné kreácie“- hudobno- pohybový krúžok prezentácia
- Školské kolo prehliadky v speve detí „ Malý slávik“
- Škola v prírode Mníchovský Potok
- Akadémia pre novoprijaté deti
- Divadlo Gašparko
- Prax žiačok PaSA

JÚN 2016

- Týždeň detskej radosti
- Prax žiačok PaSA rozlúčkové predstavenie pre deti
- Botanická záhrada- Košice
- Návšteva Ekocentra
- Výlet predškolákov- ZOO Spišská Nova Ves
- Rozlúčka predškolákov
- Olympijský deň- monitorovanie fyzickej aktivity detí

Bližšie termíny alebo doplnenie akcií alebo ich zmena bude včas oznámená.