Priame linky: Úvod | Akcie | DokumentyJedáleň | Ochrana osobných údajov

PLÁN AKTIVÍT V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022

SEPTEMBER 2021

O neposlušných baciloch - rozprávka s veselými pesničkami o tom, prečo si deti musia umývať ruky
Filipove dobrodružstvá - poučný príbeh o zdravej výžive

OKTÓBER 2021

Mesiac úcty k starším - kresbička pre babku a dedka
Oslava jesennej úrody - výstava jesenných plodov, detských tvorivých výtvorov z prírodnín
Návšteva vojakov - čo robia vojaci - ukážky
Rozprávka - bábkové divadlo podľa ponuky

NOVEMBER 2021

Deň materských škôl – škôlkarský sprievod
Rozprávka - podľa ponuky
Trieda zabáva triedu - prišli sme vám zaspievať detskú pesničku

DECEMBER 2021

Mikuláš v škôlke - vítanie Mikuláša
Zimná rozprávka - podľa ponuky
Vianočné besiedky - kultúrne vystúpenie – deti rodičom

JANUÁR 2022

Týždeň mojej hračky - výstava obľúbených hračiek v triede
Zimná športová slávnosť - športové hry na snehu a so snehom

FEBRUÁR 2022

Fašiangy u nás - detský karneval
Cesty a labyrinty - športujeme a prekonávame prekážky v triedach

MAREC 2022

Návšteva divadla - podľa ponuky
Týždeň mojej obľúbenej rozprávky - výstava obľúbených rozprávkových kníh
Trieda zabáva triedu - prišli sme vám zahrať divadlo

APRÍL 2022

Dopravná výchova - pravidlá pre chodcov a cyklistov – beseda s policajtmi
Chceme dýchať čerstvý vzduch - turistická vychádzka do parku (blízke okolie MŠ)

MÁJ 2022

Deň matiek - prekvapenie pre mamu
Malí pozorovatelia spoznávajú život v prírode - motýlia záhrada - exkurzia do Ekocentra
Návšteva hasičov v MŠ - ukážky činnosti hasičov
Deň otvorených dverí - účasť rodičov na výchove a vzdelávaní v priebehu dňa
Deň spoločenských hier - zahrajme sa spoločenskú hru

JÚN 2022

Deň detí - putovanie z rozprávky do rozprávky a niečo navyše
Malý záchranár - priama ukážka prvej pomoci
Deň otcov - prekvapenie pre otecka
Rozlúčka s kamarátmi – budúcimi prvákmi rozlúčková slávnosť predškolákov s materskou školou