Priame linky: Úvod | Akcie | DokumentyJedáleň | Ochrana osobných údajov

Kontakt

VEDENIE

PaedDr. Vlasta Gmitrová, PhD. - riaditeľka školy
Mgr. Miriam Čížová - zástupkyňa riaditeľky školy


ADRESA

MATERSKÁ ŠKOLA
Čergovská 14
080 01 Prešov

TELEFÓNY

051/770 48 94 (materská škola)
0911 971 811 Telekom (materská škola)
051/770 49 17 (školská jedáleň)

ŚKOLNÉ - ČÍSLO ÚČTU (IBAN)

SK5875000000004008421182 ČSOB Prešov

STRAVNÉ - ČÍSLO ÚČTU (IBAN)

SK3675000000004008421190 ČSOB Prešov

IČO

42085489

DIČ

2022732316

E-MAIL

ms.cergovskapo@gmail.com

WEB ŠKOLY

www.mscergovska.vadium.sk