Priame linky: Úvod | Akcie | DokumentyJedáleň | Ochrana osobných údajovNEPREHLIADNITE - AKTUALIZOVANÉ - Dôležité informácie pre školský rok 2019/2020OZNAMUJEME RODIČOM, ŽE PLATBA ZA STRAVU V MŠ SA MUSÍ ZREALIZOVAŤ MESIAC VOPRED, ČIŽE ZÁLOHOVITE.
Deti, ktorým zostali preplatky, majú platby ponížené alebo nie sú na zozname.
Prosíme rodičov, aby neposielali platby za stravu na účet kde sa platí školné!
Stravné sa platí na nezmenené číslo účtu: IBAN SK3675000000004008421190

Pri neuhradení stravného do dvoch mesiacov, má riaditeľka MŠ právo vylúčiť dieťa zo zariadenia.

Pokyny k odhlasovaniu cez internet

Zápisný lístok na stravovanie - súbor pdf

Jedáleň - jedálny lístok pre tento týždeň

Jedálny lístok pre tento týždeň

POŽIADAVKY RODIČOV V SÚVISLOSTI SO STRAVOVANÍM DETÍ V MŠ - odpoveď

súbor pdf

Školská jedáleň tvorí súčasť materskej školy, ktorá začala svoju prevádzku 4.2.1991. Na podávanie jedla slúži deťom školská jedáleň. Deti sa v nej učia správnemu stolovaniu, triedy sa v nej striedajú v dvoch smenách . Dieťa sa stravuje v MŠ na základe zápisného lístka na stravovanie. Rodič môže požiadať o výnimku v stravovaní. K žiadosti ktorá obsahuje osobné údaje o dieťati priloží doklad /od odborného lekára/nie pediatra, že dieťa je alergické na tú ktorú zložku v potrave, na ktorom budú uvedené potraviny, ktoré dieťa nesmie konzumovať/napr. mliečne výrobky, mäso, citrusy....a pod./

Naše školské stravovanie sa snaží o:

- pestrosť stravy a dostatok vitamínov
- pitný režim – podávanie čaju bez cukru
- škola je zapojená do mliečneho programu
- zapojená do projektu Školské ovocie
- pravidelne sa zúčastňuje „Dňa mlieka“ kde prezentuje recepty mliečnych jedál a mliečnych nápojov
- pravidelne prezentuje školskú jedáleň na „Svetovom dni výživy“ ktorý organizuje Mesto Prešov v spolupráci s odd. školského stravovania
- zapojila sa do projektu „Žime zdravo“ –projekt na podporu zdravia detí a žiakov škôl
-  na škole organizuje pre rodičov a verejnosť popoludnie „Zdravý olovrant pre rodičov/ spojený s ochutnávkou jedál/

Zamestnanci ZŠS:

Monika Bednárová - vedúca ZŠS - kontakt 051/770 49 17
Gabriela Mindášová- hlavná kuchárka
Sylvia Semanová- kuchárka
Antónia Uebersaxová- prevádzková sila


Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. Na čiastočnú úhradu režijných nákladov v školskej jedálni prispieva zákonný zástupca dieťaťa/rodič/ sumou 0,20 € na jedno hlavné jedlo.

Poplatok za stravu (stravný deň) - 1,74 €

desiata – 0,38 €
obed - 0,90 €
olovrant – 0,26 €
poplatky za stravu s dotáciou od štátu 0,54 Є

Forma úhrady stravného
- 35 € mesačne (dieťa bez dotácie)
- 12 Є mesačne (dieťa predškolák)

1. bezhotovostným príkazom z Vášho účtu
2. vkladom na účet
3. poštovou poukážkou

na číslo účtu IBAN SK3675000000004008421190 (4008421190/7500) ČSOB Prešov, VS: 120223003
/nutné uviesť meno a priezvisko dieťaťa (nie Vaše) a triedu.

Stravné uhrádzať do 10. dňa príslušného mesiaca.
Preplatok za stravu sa vracia raz ročne k 30.6. prevodom na účty rodičov v júli. Je potrebné aby v mesiaci jún nahlásili rodičia číslo účtu na ktorý im má byť preplatok zaslaný, v opačnom prípade sa preplatok prenesie do nasledujúceho šk. roku. V lehote do 30 dní sa vracia preplatok za stravu pre deti ktoré prestávajú byť stravníkmi školy.

Stravovací režim dňa v školskom roku 2019/2020

Desiata:
8,30 hod. - 9,00 hod. 1.,2.,a 5. trieda
9,00 hod. - 9,30 hod. 3.,4. trieda


Obed
11,15 - 11,50 hod. 1.,2.,a 5. trieda
12,00 - 12,30 hod. 3. a 4. triedaOlovrant
14,20 - 14,40 hod. 3.,4., a 5. trieda
14,40 - 15,00 hod. 1.,2. trieda


23. október 2018 - DEŇ VÝŽIVY 2018

16. októbra pri príležitosti Svetového dňa výživy v PKO – Čierny orol už po jedenásty raz rozvoniavali jedlá, ktoré boli nielen lákavé na pohľad, ale predovšetkým, výborne chutili. Tento ročník bol venovaný téme obilnín. Aj naše šikovné tety kuchárky prispeli svojou troškou a upiekli chutné kokosové koláčiky a sardinkové jednohubky.

Koka sušienky a Kokosové rožky.

Recepty:

Koka sušienky
Suroviny:
120g Hera
100g maslo
100g práš. cukor
240g hl. múka
100g kokos
2 žltky
3 PL kakao
1 vanilka
0,5 ks prášok do pečiva
Postup: Suroviny zhnetieme a necháme v chladničke odležať. Z odležaného cesta vyrobíme guličky o veľkosti 0,10€, ktoré zatlačíme vidličkou. Pečieme na mastnom papieri pri 150 stupňov – 15min.

Kokosové rožky
Suroviny:
1 bal. kokosu
1 Palmarín
20dkg hrubá múka
40 dkg práškový cukor
1 vanilka
1 prášok do pečiva
Postup: Všetko spolu zmiešame, dáme do formičiek a pečieme v rúre na 100-110 stupňov.

Dobrú chuť! Fotografie - Fotoarchív.
Monika Bednárová, vedúca škol. jedálne

MODERNÁ ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Naša materská škola oslávila nedávno 25. výročie svojho vzniku. Určite si zaslúži obnovu a modernizáciu priestorov. Postupne získavajú svoj nový šat triedy, ale veľkou inováciou prešla aj školská jedáleň. Zakúpili sa nové stoličky, záclony, steny zdobia pestrofarebné obrázky. Predškoláci využívajú samoobslužný šalátový pult, kde majú možnosť vybrať si z ponúkaných druhov zdravých čerstvých šalátov. Šikovný tím kuchárok pod vedením pani vedúcej M. Bednárovej denne pripravuje jedlo pre približne 140 stravníkov. Zapájajú sa aktívne do všetkých prehliadok školských jedální v pôsobnosti mesta Prešov - pripravujú dobroty lahodiace nielen brušku, ale aj oku - na Deň mlieka, Svetový deň zdravej výživy. Aj v uplynulých dňoch pripravili akciu Zdravý olovrant pre rodičov, kde si mohli rodičia ochutnať rôzne druhy nátierok, šalátov, krémov, nápojov, ktoré bežne pripravujú pre deti. Inováciou prechádza aj jedálny lístok, ktorý je pripravovaný podľa najnovších noriem. Deťom sa varia aj doposiaľ menej známe, no zdravé jedlá, ako napr. bulgur, kus-kus, cícer, tofu syr, jačmenné krúpky, ovsené vločky, pestré zeleninové jedlá a nákypy, ale aj sezónne špecialitky ako napr. šalátová polievka, ale aj jedlá z tekvice, cukety a avokáda.
Tetám kuchárkam Helenke Hrubej, Anke Bistíkovej a Tonke Uebersaxovej ďakujeme aj za teplé domáce koláče s ovocím, šľahané tvarohové krémy a mnohé iné dobroty, ktoré sú pre deti vždy zdravým spestrením ich jedálnička.

Fotografie - Fotoarchív.
Bc. Alena Frenáková

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MŠ ČERGOVSKÁ ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MŠ ČERGOVSKÁ ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MŠ ČERGOVSKÁ ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MŠ ČERGOVSKÁ ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MŠ ČERGOVSKÁ