Priame linky: Úvod | Akcie | DokumentyJedáleň | Ochrana osobných údajov

O nás

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Materská škola Čergovská 14 v Prešove sa nachádza na sídlisku Sekčov a patrí k najmladším MŠ. V prevádzke je od 1.2.1991. Sme materská škola s celodennou starostlivosťou od 2-6 rokov a deťmi s OŠD. Deti prijaté do MŠ majú zabezpečenú celodennú starostlivosť. Plocha átria je využívaná na zážitkové učenie, pestovanie kvetov a zeleniny. Kultúrnemu stolovaniu sa deti učia v pekne upravenej spoločnej jedálni. Zdravé stravovanie patrí do jedálneho lístka každý deň. Od 1.1.2009 sme škola s právnou subjektivitou. V našej MŠ od šk. roku 2009/2010 pracujeme a vzdelávame sa podľa ŠkVP "Letíme s včielkou a spoznávame svet".

ČAS PREVÁDZKY V MATERSKEJ ŠKOLE

Prevádzka v materskej škole v školskom roku 2021-2022 je od 6.30 hod. do 17.00 hod.

HLAVNÉ ŠPECIFIKÁ ŠKOLY

Škola podporujúca zdravie od roku 1999.
Prax žiačok SOŠPg.
Zaškolenie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Prax študentov Pedagogickej fakulty.
Práca s nadanými a talentovanými deťmi.
Zameranie školy na oboznamovanie s anglickým jazykom.
Zameranie školy na enviromentálnu výchovu.
Organizovanie Školy v prírode.
100% kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov.
Vhodné podmienky na realizáciu edukačného procesu.
Saunovanie detí na MŠ Važecká.
Zaujímavé aktivity pre deti.
Variabilita a flexibilnosť vo výchovno-vzdelávacom procese.
Alternatívne formy spolupráce s rodinou.
KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ