Priame linky: Úvod | Akcie | DokumentyJedáleň | Ochrana osobných údajov

Dokumenty

PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI


súbor PDF


ŽIADOSŤ RODIČA PREDŠKOLÁKA O PODANIE ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA PODPORU STRAVOVANIA (NÁVRATKA)


súbor PDF


ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY ČERGOVSKÁ 14, PREŠOV


súbor PDF


ZÁPISNÝ LÍSTOK STRAVNÍKA


súbor PDF


RODIČOVSKÁ ZDRUŽENIE


ČLENOVIA VÝBORU RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA V ŠKOLSKOM ROKU 2022/2023


PLÁN ČINNOSTI PRE ŠK. ROK 2022/2023ČÍSLO ÚČTU A VÝŠKA PRÍSPEVKU RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA


SPRÁVA O VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ZA ŠK. ROK 2020/2021


súbor PDF


ŠKOLSKÝ PORIADOK


súbor PDF


RADA ŠKOLY


ZVOLENÍ A DELEGOVANÍ ČLENOVIA RADY ŠKOLY NA OBDOBIE ROKOV 2020 - 2024


INFORMOVANÝ SÚHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU


súbor PDF


PREHĽAD KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA A ZÍSKANÉ KREDITY


súbor PDF