Priame linky: Úvod | Akcie | DokumentyJedáleň | Ochrana osobných údajov

Aktuality

3. januára 2019 - OZNAM PRE RODIČOV PREDŠKOLÁKOV

Vzhľadom k zmene zákona č.544/2010 Z.z. o dotáciach, § 4 ods.3 Ministerstvo práce, sociálnych veci a rodiny, s účinnosťou od 1.1.2019 poskytne dotáciu na stravu dieťaťu, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ a ktoré je prítomné na vyučovacom procese.

Štát v hodnote : 1,20€
rodič uhradí: 0,09€
Spolu: 1,29€ / deň.


Keďže bolo stravné inkasované zálohovite, preplatok, ktorý Vám vznikol bude použitý na vykrytie vyššie uvedenej úhrady. Rodičia detí, ktoré nemajú preplatky, príp. sú menšie ako potrebná záloha, budú menovite vyzvaní na úhradu stravného. Konečný preplatok Vám bude zaslaný na konci šk. roka, na účet, ktorý ste uviedli na Zápisnom lístku stravníka.

S touto zmenou zákona vyvstáva povinnosť odhlasovania rodiča predškoláka v prípade neprítomnosti žiaka na vyučovacom procese. V prípade neprítomnosti žiaka na vyučovaní, je rodič povinný odhlásiť svoje dieťa zo stravy deň vopred do 14:00 hod. na tel. čísle 051/7704917, alebo sms na číslo 0905843106 .

Monika Bednárová - vedúca školskej jedálne

17. decembra 2018 - MIKULÁŠ

Mikuláš na nás nezabudol ani tento rok a po milom divadielku O troch tučniakoch, zavítal aj do našej materskej školy. Pozdravil všetky dobré deti, zaujímal sa, či celý rok počúvali, lebo on si pre ne nachystal sladkú odmenu. S Mikulášom už tradične chodí aj Čert, no tentokrát sme ho skoro nespoznali. Prezliekol sa, šibal jeden, za veľkonočného zajaca... Chcel nás trochu obalamutiť, no deti sa nedali a spoznali ho podľa dlhého čertovského chvosta. Bolo že to smiechu, radosti a veselosti! Mikulášovi sa veľmi páčila naša mikulášska pieseň, ktorú mu deti spoločne zaspievali, sľúbil preto, že určite príde aj o rok. Už teraz sa veľmi tešíme!
Fotografie - Fotoarchív.
Bc. Alena Frenáková

12. decembra 2018 - MŠ POČAS VIANOČNÝCH SVIATKOV

V čase vianočných sviatkov bude MŠ v dňoch 27.12.,28.12 a 31.12.2018 zatvorená.

V prevádzke bude MŠ Solivarská 51 Prešov a MŠ A. Prídavka 1 Prešov.

Ak potrebujete umiestniť dieťa do náhradnej MŠ oznámte to učiteľkám v triede najneskôr do 19.12.2018.

Školné a stravné za mesiac december 2018 uhradiť najneskôr do 18.12.2018 z dôvodu uzatvárania finančných a účtovných dokladov.

Oznámiť učiteľkám v triede či Vaše dieťa bude prítomné v MŠ v čase od 2.1 - 4.1.2019, aby sme vedeli personálne zabezpečiť prevádzku MŠ a objednávku potravín. Škola bude v riadnej prevádzke od 7.1.2019.

Gabriela Žabková - riad. školy

22. novembra 2018 - PLANETÁRIUM

Dňa 15. novembra staršie deti z 2.,3. a 5. triedy navštívili Hvezdáreň a planetárium v Prešove. Po úvodnom slove a privítaní deti sledovali rozprávky s vesmírnou tematikou v premietacej sále. Prostredníctvom astronomickej rozprávky Martin a hviezda už deti spoznávali slnečnú sústavu v kupole planetária. Svoje zážitky a predstavy o vesmíre potom výtvarne vyjadrili v materskej škole.
Fotografie - Fotoarchív.
Bc. Alena Frenáková

22. novembra 2018 - ŠARKANIÁDA

Posledný pracovný októbrový deň sme sa so štvorčlenným tímom detí zúčastnili celomestskej škôlkarskej šarkaniády. Už tradične ju organizuje MŠ Bernolákova, pod záštitou primátorky mesta Ing. A.Turčanovej, pre materské školy v pôsobnosti mesta Prešov. Úlohou detí bolo vyrobiť šarkana, priniesť ho a spoločne s pani učiteľkou ho prezentovať pred ostatnými, zaspievať a zarecitovať básne a piesne o šarkanovi. Naše družstvo z 5. triedy pod vedením p. uč. Bc. A.Frenákovej vyrobilo šarkana – Vitamínka, vyzdobeného farebnými odtlačkami ovocia a zeleniny. Po prezentovaní šarkanov sa nám prihovorila pani primátorka, ktorá deti a ich snahu pochválila a ocenila sladkosťami. Po krátkom občerstvení sme pokračovali v tvorivej činnosti a deti mali možnosť dotvoriť pripravené šarkany rôznym výtvarným materiálom. V závere nasledovala výstavka prác a odovzdávanie cien z rúk tamojšej p. riaditeľky a vedúceho odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu Mgr. I.Hodžiu.
Fotografie - Fotoarchív.
Bc. Alena Frenáková

15. novembra 2018 - DEŇ MATERSKÝCH ŠKÔL - ŠPORTOVÝ DEŇ

Z iniciatívy Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (SV OMEP) vznikla myšlienka usporiadať Deň materských škôl na Slovensku, ktorý pripadá na 4. novembra. Osláviť tento pre nás významný deň, sme sa rozhodli pohybom, spevom a tancom. Pani uč. Bc. A. Frenáková spolu s praktikantkami z pedagogickej fakulty PU vytvorila v jedálni MŠ telocvičňu, kde prichádzali postupne všetky triedy, aby po úvodnej rozcvičke a speve hymny MŠ oslávili radostným a zdravým pohybom tento deň. Pani učiteľky mali možnosť monitorovať pohybové schopnosti detí, ktoré cvičili na jednotlivých stanovištiach - skákali do diaľky, hádzali loptu na cieľ a behali 20 m na čas. V závere sa deti zahrali s textilným padákom, uvoľnili nahromadenú energiu a upokojili zvýšenú tepovú frekvenciu. Za odmenu dostali všetci snaživí športovci medaily, ktoré im vyrobili tety praktikantky.
Fotografie - Fotoarchív.
Bc. Alena Frenáková

16. novembra 2018 - ZDRAVÝ OLOVRANT PRE RODIČOV

Dňa 23.10.2018 sa v našej školskej jedálni konala ochutnávka pre rodičov Zdravý olovrant, na ktorej mohli rodičia posúdiť, či nátierky, ktoré deťom podávame v rámci desiat a olovrantov, sú iba zdravé, alebo aj chutné. Reakcia rodičov bola iba pozitívna. Ocenili nielen chuť, ale aj kreativitu, ktorú prejavili nielen naše tety kuchárky, ale aj detičky našej škôlky vo svojich výtvoroch z ovocia a zeleniny.

Recepty - Recepty - Zdravý olovrant.
Fotografie - Fotoarchív.
Monika Bednárová - vedúca školskej jedálne

4. novembra 2018 - JESENNÁ VÝZDOBA 2. TRIEDY

Ako sme si vyzdobili triedu si môžete pozrieť v našom Fotoarchíve.Gabriela Žabková - riad. školy

23. októbra 2018 - DEŇ VÝŽIVY

16. októbra pri príležitosti Svetového dňa výživy v PKO – Čierny orol už po jedenásty raz rozvoniavali jedlá, ktoré boli nielen lákavé na pohľad, ale predovšetkým, výborne chutili. Tento ročník bol venovaný téme obilnín. Aj naše šikovné tety kuchárky prispeli svojou troškou a upiekli chutné kokosové koláčiky a sardinkové jednohubky.

Recepty - Jedáleň.
Fotografie - Fotoarchív.
Monika Bednárová - vedúca školskej jedálne

15. októbra 2018 - EXKURZIA NA FAKULTE ZDRAVOTNÍCTVA

V uplynulých dňoch sa predškoláci z 1., 3. a 5. triedy zúčastnili exkurzie na Fakulte zdravotníckych odborov, odbor dentálna hygiena. Študenti im pútavou formou priblížili proces prevencie a starostlivosti o detské zúbky. Deti si hravou formou vyskúšali nielen zubárske kreslo, ale aj ostatné pomôcky. Za odvahu a šikovnosť boli odmenené diplomom a zubnou pastou.

Fotografie - Fotoarchív.
Bc. Alena Frenáková

15. októbra 2018 - KRIEDOVÁ ROZPRÁVKA

Dňa 11. októbra si vybrané dvojčlenné družstvo z každej triedy popustilo uzdu svojej fantázie a kresbou na chodník zobrazovali obľúbené rozprávky. Pod vedením pani učiteľky Viery Švarcovej šikovné deti kreslili kriedou obľúbené princezné, nechýbala ani Červená čiapočka, či Dlhý, široký a bystrozraký. Počasie nám prialo aj teplé slniečko pridávalo kresbám jas a všetkým radosť. Za krásne kresby si deti odniesli domov farbičky a maľovanky.

Fotografie - Fotoarchív.
Bc. Alena Frenáková

30. september 2018 - Voľby do Rady školy

Dňa 27.09.2018 sa uskutočnili doplňujúce voľby do Rady školy v kategórii rodičia s týmto výsledkom:

1. PhDr. Kozel Matúš získal 26 hlasov
2. Ing. Vasková Jarmila získala 24 hlasov
3. Mgr. Gállova Petra získala 20 hlasov
4. Oravcová Zuzana získala 17 hlasov
5. Olejárová Ľubomíra získala 9 hlasov


Členmi Rady školy sa stávajú kandidáti, ktorí sa umiestnili na 1.a 2. mieste.

Všetkým srdečne blahoželáme! Gabriela Žabková - riad. školy

23. august 2018 - Informácie pre rodičov prijatých detí

1. Zoznamy detí zaradených do jednotlivých tried budú vyvesené na vstupných dverách oboch pavilónov a webovej stránke školy.

2. Deti privádzať do MŠ najneskôr do 8,00 hod. ráno.

3. Ranné schádzanie detí od 6.00 hod. do 7.00 hod. a rozchádzanie detí od 15.55 hod. do 17.00 hod. bude vždy v jednej triede – "pavilón B" 4. trieda (trieda na prízemí).

4. Od 7.00 hod. bude prevádzka v každej triede.

Gabriela Žabková - riad. školy

23. august 2018 - Čo potrebuje Vaše dieťa pri nástupe do MŠ

1. Zákonný zástupca dieťaťa ráno podpíše učiteľkám v triede tlačivo "Vyhlásenie o bezinfekčnosti" ( že dieťa nemá infekčné ochorenie ani v rodine nie je vyhlásená karanténa), alebo si ho môže stiahnuť kliknutím na tento odkaz.

2. prezuvky (pevnú obuv - nie vsuvky).

3. pohodlné oblečenie

4. náhradné veci do skrinky (spodné prádlo, ponožky, punčošky apod.) hlavne u detí 2-3 roč. detí a  všetko označiť menom

5. pyžamo.

6. vešiačik do skrinky.

7. V prvý deň si rodičia novoprijatých detí vyzdvihnú evidenčný lístok a vyplnený ho čo najskôr odovzdajú triednym učiteľkám.

8. Vyzdvihnú si v triede prihlášku na stravovanie.

9. denný poplatok za stravu je 1,29 €.

10. V zmysle všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov 12/2013 je rodič povinný prispievať mesačne sumou 15 € (od 3 rokov veku dieťaťa) a sumou 40 € (do 3 rokov veku dieťaťa) na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov a to vždy do 10. v mesiaci vkladom alebo prevodom na účet MŠ.

11. Ostatné informácie Vám budú poskytnuté na plenárnej schôdzi a triednych aktívoch v septembri 2018.

12. V prípade potreby sa kontaktujte s riaditeľkou školy osobne každý deň alebo telefonicky na

č. t. 051/770 48 94
mobil: 0911 971 811
e-mail: ms.cergovska@condornet.sk

www.mscergovska.vadium.skTešíme sa na spoluprácu s Vami! Gabriela Žabková - riad. školy

23. august 2018 - Archív článkov školského roka 2017/2018

Čo nám priniesol školský rok 2017/2018 si môžete prečítať kliknutím na tento odkaz.