Priame linky: Úvod | Akcie | DokumentyJedáleň | Ochrana osobných údajov

Aktuality

24. augusta 2023 - Informácia o platbe školného od 1. septembra 2023

Vážení rodičia,
oznamujeme Vám, že od 1. septembra 2023 je výška mesačného poplatku za pobyt dieťaťa v materskej školy stanovená na 34 EUR pre každé dieťa od 2 do 5 rokov veku. Za dieťa, ktoré má 1 rok pred vstupom do základnej školy (predškoláci) sa poplatok neuhrádza. Platbu uhrádzajte vždy od 1. do 10. dňa v danom mesiaci bankovým prevodom alebo vkladom na účet v ČSOB:
IBAN-číslo účtu školného: SK58 7500 0000 0040 0842 1182
Variabilný symbol: 461223002
Konštantný symbol: 0558
PAY by square: načítajte údaje z obrázka do vašej bankovej aplikácie
Do správy pre prijímateľa uvádzajte MENO, PRIEZVISKO DIEŤAŤA a TRIEDU!

Ďakujeme!

PaedDr. Vlasta Gmitrová, PhD. - riaditeľka školy

24. augusta 2023 - Prvý deň v materskej škole

Vážení a milí rodičia!

Školský rok začíname dňa 04. 09. 2023

DIEŤA JE MOŽNÉ PRIVIESŤ DO MATERSKEJ ŠKOLY V ČASE od 6:30 do 8:00 hod.

Predložte prvý deň učiteľke v triede:


Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti - súbor PDF

Upozornenie: ak nemáte možnosť doma vytlačiť a vopred vyplniť požadované vyhlásenie, toto pre Vás bude pripravené v priestoroch detskej šatne. V takom prípade si doneste so sebou pero, aby ste ho vyplnili. Vyplnené vyhlásenie odovzdáte učiteľke pri vstupe Vášho dieťaťa do triedy.

Doneste do materskej školy pre Vaše dieťa:
  • prezuvky (pevná obuv, nie papučky) označené celým menom dieťaťa
  • pyžamo označené celým menom dieťaťa (odovzdáte učiteľke)
  • hrebeň označený celým menom dieťaťa (vložte do skrinky dieťaťa)
  • náhradné oblečenie (vložte do skrinky dieťaťu spodné prádlo, ponožky alebo pančušky, tričko, tepláky a podobne)
  • detský vešiak do skrinky
Ďalšie informácie sa dozviete z informačných násteniek a na rodičovskom stretnutí.
Ďakujeme a tešíme sa na ústretovú spoluprácu s Vami!

PaedDr. Vlasta Gmitrová, PhD. - riaditeľka školy

24. augusta 2023 - Informácie k platbám za stravu (aktualizované 17.9.2023)

Deti vo veku od 2 do 5 rokov bez dotácie: 2,10 EUR na deň
Deti vo veku od 5 rokov (predškoláci s dotáciou): 0,70 EUR na deň
Režijné náklady - paušálne: 8 EUR na mesiac

Výška mesačných platieb spolu

Deti vo veku od 2 do 5 rokov bez dotácie: 50 EUR mesačne
Deti vo veku od 5 rokov (predškoláci s dotáciou): 22 EUR mesačne

Pravidlá uhrádzania poplatku:
Stravné sa uhrádza vždy do 10. dňa kalendárneho mesiaca. V mesiaci september je potrebné zaplatiť stravné za dva mesiace.

Zápisný lístok stravníka - súbor PDF

IBAN-číslo účtu stravného: SK36 7500 0000 0040 0842 1190
Variabilný symbol: 120223003
Konštantný symbol: 0558
PAY by square: načítajte údaje z obrázka do vašej bankovej aplikácie
Do správy pre prijímateľa uvádzajte MENO A PRIEZVISKO DIEŤAŤA!

Prihlasovanie a odhlasovanie stravy

Odhlásiť alebo prihlásiť dieťa na stravovanie je potrebné deň vopred do 14.00 hod.,
(odhlasovanie po 14,00 hod. nie je možné)
po víkende v pondelok ráno do 7.30 hod.

Je nutné, aby dieťa bolo v MŠ prítomné o 8,00 hod. Ak bude meškať, je potrebné túto skutočnosť ohlásiť ráno telefonicky vedúcej ŠJ. V 1. deň choroby je možné si neodhlásenú stravu osobne vyzdvihnúť v čase od 11.30 hod. do 12.00 hod.

Spôsob odhlasovania

Dieťa je možné zo stravy odhlásiť iba uvedenými spôsobmi:
  1. Internetové odhlasovanie (heslo si vyžiadajte u vedúcej ŠJ)
  2. telefonicky na tel. č.: 051/770 49 17 (ŠJ)
  3. zaslaním SMS na tel. č. 0905 843 106
Dieťa je možné zo stravy odhlásiť iba v školskej jedálni. Prosíme Vás, neodhlasujte zo stravy Vaše dieťa u triednych učiteliek.
Na dotáciu 1,40 EUR na deň, má nárok dieťa – predškolák, ktorého rodičia v júni 2023 požiadali o túto dotáciu.
Na neodhlásenú - odobratú, ale aj neodobratú stravu v prípade neprítomnosti dieťaťa v MŠ sa dotácia nevzťahuje a učtuje sa plná za ňu plná čiastka 2,50€ na deň.
Intolerancie potravín deti je potrebné nahlásiť na začiatku každého školského roka, rodič sa musí preukázať potvrdením od odborného lekára, nie pediatra.

Ďakujeme!

Monika Bednárová - vedúca školskej jedálne

24. augusta 2023 - Archív článkov školského roka 2022/2023

Čo nám priniesol školský rok 2022/2023 si môžete prečítať kliknutím na tento odkaz.