Priame linky: Úvod | Akcie | DokumentyJedáleň | Ochrana osobných údajov

Fotoarchív školského roka 2018/2019


Viac fotografií z našich akcii si môžete pozrieť kliknutím na tento odkaz.

ŠKOLSKÝ VÝLET


kliknutím otvoríte fotografie


MALÝ SLÁVIK


kliknutím otvoríte fotografie


MDD


kliknutím otvoríte fotografie


DEŇ MLIEKA


kliknutím otvoríte fotografie


SFÉRICKÉ KINO


kliknutím otvoríte fotografie


DETSKÉ OLYMPIJSKÉ HRY


kliknutím otvoríte fotografie


DEŇ ZEME


kliknutím otvoríte fotografie


DOPRAVÁČIK


kliknutím otvoríte fotografie


POPLETENÁ ROZPRÁVKA


kliknutím otvoríte fotografie


MALÝ BÁSNIK


kliknutím otvoríte fotografie


MORENA


kliknutím otvoríte fotografie


BESEDA SO SPISOVATEĽOM


kliknutím otvoríte fotografie


EXKURZIA V KNIŽNICI


kliknutím otvoríte fotografie


KARNEVAL


kliknutím otvoríte fotografie


PREDPLAVECKÁ PRÍPRAVA


kliknutím otvoríte fotografie


MIKULÁŠ


kliknutím otvoríte fotografie


PLANETÁRIUM


kliknutím otvoríte fotografie


ŠARKANIÁDA


kliknutím otvoríte fotografie


DEŇ MATERSKÝCH ŠKÔL - ŠPORTOVÝ DEŇ


kliknutím otvoríte fotografie


ZDRAVÝ OLOVRANT PRE RODIČOV


kliknutím otvoríte fotografie


JESENNÁ VÝZDOBA 2. TRIEDY


kliknutím otvoríte fotografie


DEŇ VÝŽIVY


kliknutím otvoríte fotografie


EXKURZIA NA FAKULTE ZDRAVOTNÍCTVA


kliknutím otvoríte fotografie


KRIEDOVÁ ROZPRÁVKA


kliknutím otvoríte fotografie


FOTOARCHÍV ŠK. ROKA 2017/2018


kliknutím otvoríte archívFOTOARCHÍV ŠK. ROKA 2016/2017


kliknutím otvoríte archívFOTOARCHÍV ŠK. ROKA 2015/2016


kliknutím otvoríte archívFOTOARCHÍV ŠK. ROKA 2014/2015


kliknutím otvoríte archívFOTOARCHÍV ŠK. ROKA 2013/2014


kliknutím otvoríte archívFOTOARCHÍV ŠK. ROKA 2012/2013


kliknutím otvoríte archívFOTOARCHÍV ŠK. ROKA 2011/2012


kliknutím otvoríte archívRozšírený fotoarchív zo šk. roka 2014/2015.

Rozšírený fotoarchív zo šk. roka 2013/2014.

Rozšírený fotoarchív zo šk. roka 2012/2013.

Rozšírený fotoarchív zo šk. roka 2011/2012.