Priame linky: Úvod | Akcie | DokumentyJedáleň | Ochrana osobných údajov

Archív článkov školského roka 2018/2019

13. júna 2019 - ŠKOLSKÝ VÝLET

Dňa 10. júna sme s predškolákmi z 1., 3. a 5. triedy absolvovali školský výlet na Spišský hrad. Deti súťažili v pripravených športových disciplínach v rámci programu Hradohranie, kde v závere získali diplom a malú sladkú odmenu. Milé bolo aj vystúpenie divadla Portál s rozprávkou Pyšná princezná, potom sme sa už vybrali na prehliadku hradu. Po bohatom programe sme sa už tešili na chutný obed v Spišskom Podhradí v reštaurácii U kastelána. Po krátkej prehliadke mesta sme sa plný zážitkov šťastne vrátili domov.
Fotografie - Fotoarchív.
Bc. Alena Frenáková

7. júna 2019 - MDD

Oslavy sviatku MDD sme začali 3. júna v jedálni školy na hudobno-zábavnom programe s UsmievAnkou. Deti všetkých tried sa zabávali pri speve a tanci, naučili sa nové pesničky a v spoločnej choreografii roztancovali celú škôlku. Všetky deti boli tento deň obdarené paletou farieb, farbičiek a pexesom.
Oslavy a detská radosť pokračovala aj po ostatné dni v triedach, kde sa deti pohostili, zabavili na disco-párty, či súťažili v športových disciplínach.
V stredu 5. júna sme hľadali najkrajšieho spevavého slávika v našej materskej škole. Bolo veľmi ťažké nájsť ho, pretože všetky deti, ktoré sa odvážili vystúpiť a zanôtiť pred veľkým publikom spievali krásne a zaslúžili si peknú odmenu v podobe knihy, sladkosti a diplomu. Prehliadkou Malý slávik nás sprevádzala p. uč. Mgr. Kurtyová. Vo štvrtok 6. júna privítala naša MŠ tých najmenších, ktorí sa ešte len na svoj nástup do škôlky chystajú, spolu so svojimi rodičmi na Akadémii pre novoprijaté deti. Okrem slávnostných slov pani riaditeľky G. Žabkovej si mohli naši hostia pozrieť vystúpenie tých najmenších škôlkarov s pripraveným tančekom a vystúpenie najstarších detí z 1. triedy. V piatok sme si užívali pohybové hry na školskom dvore, hry na preliezačkach, odrážadlach s rôznym športovým náčiním. Pohyb je pre deti najprirodzenejší, preto si ho v teplé júnové dni budeme užívať čo najviac.
Fotografie z MDD - Fotoarchív.
Fotografie z Malého slávika - Fotoarchív.
Bc. Alena Frenáková

28. mája 2019 - DEŇ MLIEKA

Dňa 21.5.2019 sa v priestoroch ZŠ Matice Slovenskej uskutočnil už 11. ročník Dňa mlieka. Toto tradične vysoko hodnotené podujatie ani tento krát ničím nezaostávalo a mliečne jedlá boli mimoriadne pekne a chutne pripravené personálom ZŠ a MŠ mesta Prešov. Naše ZŠS pri MŠ Čergovská tentokrát pripravovalo Špízy z údených syrov a Zmrzlinovú tortu.

Recepty na naše jedlá si môžete stiahnuť kliknutím na obrázok, alebo na tento odkaz.

Fotografie - Fotoarchív.
Monika Bednárová - vedúca školskej jedálne

21. mája 2019 - HARMONOGRAM DOVOLENIEK MŠ V PREŠOVE

Harmonogram dovoleniek MŠ v čase hlavných prázdnin je sprístupnený v šatniach každej triedy alebo si ho môžete stiahnuť kliknutím na obrázok. Záujem o náhradnú MŠ prosím nahlásiť triednym učiteľkám vyplnením tlačiva, ktoré sa nachádza u učiteliek v triedach, alebo si ho môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz (súbor PDF) a odovzdať najneskôr do 15.6.2019. Čísla účtov materských škôl počas letných prázdnin - súbor PDF.

Gabriela Žabková - riad. školy

8. mája 2019 - SFÉRICKÉ KINO

Sférické kino, u nás v materskej škole, nám ponúklo jedinečný projekčný systém vnútri mobilnej kupoly. Deti si podľa vekového zloženia postupne pozreli najprv jednoduchší príbeh o zvieratkách pre mladšie deti, alebo už náučnejší program Polaris, vesmírna ponorka a tajomstvo polárnej noci, pre deti staršie. Bol to opäť úžasne prežitý deň vďaka netradičnej forme edukácie.
Fotografie - Fotoarchív.
Bc. Alena Frenáková

8. mája 2019 - DETSKÉ OLYMPIJSKÉ HRY

Dňa 16. 4. 2019 sa štyri deti z 1. triedy spolu s pani učiteľkou Ľubicou Bělovou zúčastnili detských olympijských hier na Hotelovej akadémií. Tieto 5 – 6 ročné deti prezentovali našu MŠ v piatich športových disciplínach a tiež vo vytvorení 3D olympijských kruhov. To, že sa týchto hier zúčastnilo okolo 16 MŠ možno povedať, že konkurencia bola veľká a vyrovnaná. Celý priebeh hier sa niesol v duchu zdatnosti, súťaživosti i vytrvalosti. A ako sme dopadli? My sme si verili a šli sme do všetkého s odhodlaním, že dáme zo seba všetku silu a energiu. Ako prví sme dostali odmenu za výtvarné spracovanie témy a v športových disciplínach sme boli druhí - strieborní! Od prvého miesta nás delilo iba niekoľko sekúnd. No bolo to super a ako sa v športe hovorí: Sláva víťazom a česť porazeným. My sme mali tu možnosť byť dnes víťazmi.
Fotografie - Fotoarchív.
Ľubica Bělová

4. mája 2019 - DEŇ ZEME

Dňa 22. apríla celý svet oslávil Deň Zeme a aj naša MŠ si tento vzácny sviatok pripomenula 2. mája. Pani učiteľka Ľ.Štellmachová spolu s Ing. Martou Hrešovou z Centra ochrany prírody, prostredníctvom príbehu Čo to kváka v rybníčku, priviedli deti na cestu objavovania tajomstiev života žiab a ich ochrany, hlavne v jari. Nechýbali ani pekné hry a rôzne aktivity – prenášanie žiab cez cestu, skladanie puzzle, chytanie rybičiek a najväčším prekvapením bolo pozorovanie živej akvarijnej žabky. Deti si domov odniesli veľa nových informácií a krásnych zážitkov.
Fotografie - Fotoarchív.
Ľ. Štellmachová

29. apríla 2019 - DOPRAVÁČIK

Jeden aprílový týždeň je v našej materskej škole už tradične venovaný dopravnému projektu, ktorý realizujú s deťmi pani učiteľky vo všetkých triedach a organizačne ho pripravuje p.uč. B. Lukáčová. Aj tento krát nás navštívili mestskí policajti so svojim preventívnym a edukačným programom, kde si deti vyskúšali svoje vedomosti a zručnosti počas rôznych dopravných situácií v role chodcov, cyklistov, či malých šoférov. Ďalší deň nám porozprávala teta policajtka, aká je ich práca, či už dopravných policajtov, alebo vyšetrovateľov. Všetci sme sa tešili na názornú ukážku psovodov a ich vycvičených psíkov, no ich práca prináša i také situácie, že ich odvolali k ozajstnému prípadu. Cenné zážitky a poznatky z projektu sme si zopakovali pri jeho vyhodnotení, kde boli všetky triedy ocenené diplomom, knihami a všetci jednotlivci aj omaľovankami a detským vodičským preukazom.
Fotografie - Fotoarchív.
Bc. Alena Frenáková

26. apríla 2019 - VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA PREŠOV 4/2019

VZN 4/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov - súbor PDF

Gabriela Žabková - riad. školy

14. apríla 2019 - POPLETENÁ ROZPRÁVKA

Dňa 5. 4. 2019 o 10,00 hod. sa zúčastnila naša 1. a 3. trieda divadielka v ZŠ Šrobárova. Samozrejme, že sme tam neboli samé. Boli tam aj deti z iných MŠ a bolo nás hojne. My sme sa veľmi tešili na prestavenie a tiež na to, že v divadielku budú hrať deti prvého stupňa z dramatického krúžku. Atmosféra bola príjemná a zážitok bol veľký – kostýmy, zákulisie, osvetlenie, hudba a pod. V závere mali deti možnosť preukázať svoje vedomosti, keď hádali podľa hrdinov názov rozprávok. Samozrejme, že rozprávky sú deťom blízke a tak úlohu zvládli na výbornú. V závere boli deti odmenené cukríkom za ich ochotu spolupracovať. A čo povedať na záver, nuž iba to, že tešíme sa na ďalšie ich predstavenie a prajeme im, aby sa im darilo aspoň tak ako dnes
Fotografie - Fotoarchív.
uč. Ľubica Bělová

8. apríla 2019 - MALÝ BÁSNIK

Dňa 26. marca sa v našej škole konala súťažná prehliadka v prednese detskej poézie a prózy Malý básnik. Prítomných privítala p. uč. D. Petroniová, ktorá deťom priblížila ako vzniká kniha. Vybraní malí básnici z každej triedy predniesli, čo sa spolu so svojimi pani učiteľkami naučili. Odmenou im bol búrlivý potlesk a odmena v podobe medailí, diplomu, sladkostí a knižiek.
Fotografie - Fotoarchív.
Bc. Alena Frenáková

7. apríla 2019 - MORENA

„Morena, Morena, obi si kolená.
Prichystáme ťa, odejeme ťa,
zapálime ťa, zhodíme ťa.
Vo vode ťa utopíme
takto ťa odprevadíme.
Nech rozkvitne zelený háj
a nech príde krásna jar."


Spevom riekaniek o Morene sme sa rozlúčili so zimou a privolávali jar. Deti z 3. triedy pod vedením p.uč. Mgr. I.Kurtyovej nám predviedli kúsok z nášho kultúrneho dedičstva a zvyklostí. Po krátkom výklade o tomto starodávnom zvyku sa staršie deti z 1. a 3. triedy vybrali k rieke Sekčov, kde Morenu zapálili a hodili do vody tak, ako to robili naši predkovia.
Fotografie - Fotoarchív.
Bc. Alena Frenáková

20. marca 2019 - BESEDA SO SPISOVATEĽOM

V marcových aktivitách sme pokračovali besedou s pánom spisovateľom Valentínom Šefčíkom, autorom detskej poézie. Na besedu sme sa snažili zodpovedne pripraviť a najprv sme sa oboznámili s tvorbou obľúbeného prešovského autora. Čítali sme si jeho básničky z Knihy na vydaj, Basta fidli a Bola raz jedna láska, ktoré nás zaujali svojim humorom, ľahkosťou, no často krát nás nútili zamyslieť sa, ako to ten ujo spisovateľ myslel....či sa niečo podobné stalo aj nám.... Skúšali sme vymýšľať rýmy, trochu sa nám aj darilo, ale zistili sme, že je to náročné. Na všetky naše zvedavé otázky nám na besede s úsmevom odpovedal pán V. Šefčík, no najviac nás prekvapil, keď nám zarecitoval prvú básničku, ktorú si on zapamätal ako prváčik zo svojho šlabikára. Ani naši predškoláci sa nenechali zahanbiť a na oplátku zarecitovali deti z 1. triedy, čo sa od uvedeného autora naučili. Najviac im boli blízke veršíky o písmenách z pracovného zošita Abeceda z vreca von! Otázky striedali odpovede a autorsky prednesené verše. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavých vecí, napríklad aj o tom, kde sa autorovi najlepšie tvorí, čo ho inšpirovalo pri písaní pre deti a že má ešte veľa inej práce a aktivít, lebo okrem písania je to pán učiteľ. Deti zaujímalo, kto mu ilustroval knihy, pretože skoro všetky radi kreslia. Hodinka nám rýchlo zbehla a my by sme dokázali počúvať pútavé rozprávanie uja spisovateľa ešte veľmi dlho. Ak by ste sa opýtali predškolákov z 1., 3. a 5. triedy čím by chceli byť, verte, že v tento deň chceli byť všetci spisovatelia alebo ilustrátori.
Fotografie - Fotoarchív.
Bc. Alena Frenáková

18. marca 2019 - EXKURZIA V KNIŽNICI

Tento významný mesiac marec, venovaný knihám, sme začali exkurziou v knižnici so staršími deťmi z 5. triedy. Teta knihovníčka vysvetlila deťom na čo slúžia knižnice, ako sa tam orientujeme, aké knihy tam môžeme nájsť a rozpovedala deťom rozprávkový príbeh O Žabiakovi a Potkanovi. Deti si samozrejme mohli poprezerať knihy, ktoré ich zaujali. Z poučnej exkurzie sme si zapamätali, že knihy neničíme a stále ich vrátime. Budúci prváci sa už teraz tešia na svoj prvý čitateľský preukaz.
Fotografie - Fotoarchív.
Bc. Alena Frenáková

10. marca 2019 - KARNEVAL

Aj tento rok sme zavŕšili fašiangy veľkým detským karnevalom v jedálni našej MŠ. Všetky deti v krásnych maskách predviedli, že sa vedia zabávať, šantiť, tancovať a spievať. Spoločne sme si najprv zaspievali karnevalovú pesničku, nasledovala promenáda masiek a diskotéka. Roztancovali nás naši kamaráti z 1. triedy pod vedením p. zástupkyne Mgr. M. Čížovej pripraveným disco-tancom. Cez prestávku sme sa posilnili tradičnými šiškami a čajíkom. Veselili sme sa celý deň, veď bol karneval.
Fotografie - Fotoarchív.
Bc. Alena Frenáková

3. marca 2019 - PREDPLAVECKÁ PRÍPRAVA

Prvý februárový týždeň sa 13 predškolákov z 1. triedy zúčastnilo predplaveckej prípravy v bazéne MŠ Bajkalská. Druhý týždeň ich vystriedalo 9 detí z 5. triedy a 2 deti z 3. triedy. Deti sa hravou formou pod vedením trénerky plávania naučili splývať, ponárať sa a hlavne nebáť sa vody a správne dýchať. Všetky tieto nové zručnosti môžu zúročiť ďalej pri nácviku plaveckých štýlov. V závere týždňových kurzov deti dostali svoje prvé mokré vysvedčenie, ktorému sa veľmi potešili.
Fotografie - Fotoarchív.
Bc. Alena Frenáková

20. február 2019 - DARUJTE 2% Z DANE PRE NAŠU MŠ!

Vážení rodičia a priatelia školy!

Aj v tomto roku sa môžete rozhodnúť komu poskytnete 2% zo svojej dane. Dovoľujem si osloviť Vás aj Vašich rodinných príslušníkov a požiadať, aby ste 2% dane poskytli pre našu materskú školu ktorú navštevujú Vaše deti. Získané prostriedky nám pomôžu skvalitniť výchovno-vzdelávací proces a zlepšiť hrové prostredie v triedach.

Čo je potrebné urobiť?

Požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania za rok 2018 ktorý vám vystaví potvrdenie o zaplatení dane a ktoré spolu s vyhlásením o poukázaní sumy do výšky 2% doručte na daňový úrad v mieste bydliska do 30.4.2019. Potrebné tlačivá si môžete stiahnuť tu (rovnako ich získate aj u svojich učiteľkách a v šatniach školy):

Vyhlásenie o poukázaní dane
Potvrdenie o zaplatení dane

O získanej sume a jej využití Vás budeme informovať.

Rodičovské združenie pri MŠ Čergovská
Čergovská 14
080 09 Prešov
IČO 17319617 210

Ing. Jarmila Vasková - predseda RZ


20. február 2019 - Zápis detí na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2019/2020

Východiská

1.Novela školského zákona § 20 odst.2 v ktorom sa mení dátum prijímania žiadosti na predprimárne vzdelávanie
2. Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3. Metodický pokyn k zápisu detí a vedeniu registra v materských školách vydaných zriaďovateľom MŠ.

Kritéria k prijatia dieťaťa do MŠ: budú uprednostnené deti

 • Deti s odloženou školskou dochádzkou
 • Deti rok pred povinnou školskou dochádzkou
 • Deti, ktorých súrodenec už navštevuje MŠ
 • Ktorých rodičia podajú žiadosť v určenom termíne
 • Deti, ktoré dovŕšia vek 4 roky k 1.9.2019
 • Deti, ktoré dovŕšia vek 3 roky k 1.9.2019
 • Deti 2 ročné na doplnenie počtu detí
Podmienky

1. písomná žiadosť zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do materskej školy
2. lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa

Spôsob podávania žiadosti

1.osobne priamo v materskej škole na danom tlačive
2. poštou na adresu materskej školy

Iné usmernenie

Rozhodnutie o prijatí- neprijatí dieťaťa do materskej školy obdrží zákonný zástupca dieťaťa do 30 dní od posledného prijímania žiadosti poštou alebo po dohode s riad. školy prevezme v určenom termíne osobne – na podpis

Termín prijímania žiadosti detí do materskej školy na šk. rok 2019/2020 je od 15. apríla 2019 do 10. mája 2019.

Pri prijímaní detí mladších ako 3 roky si MŠ vyžaduje aby

 • dieťa zvládlo odlúčenie od matky na potrebný dlhý čas
 • dieťa malo osvojené hygienické návyky
 • dieťa bolo schopné akýmkoľvek spôsobom komunikovať s učiteľkami alebo dospelou osobou
 • dieťa malo osvojené základné stravovacie návyky ( vedieť piť z hrnčeka, vedieť držať lyžicu v ruke ...)
 • dieťa prijímame bez plienok, fľaše a cumlíka


Kontakty:
Mobil: 0911 971 811
e-mail: ms.cergovska@condornet.sk
www.mscergovska.vadium.sk
Gabriela Žabková - riad. školy

20. február 2019 - DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ - POZVÁNKA

Materská škola Čergovská 14 v Prešove Vás srdečne pozýva na

Deň otvorených dverí
dňa 15. apríla 2019
od 9,00 hod. do 11,00 hod.


v priestoroch MŠ.

Tešíme sa na Vás!
Gabriela Žabková - riad. školy

3. január 2019 - OZNAM PRE RODIČOV PREDŠKOLÁKOV

Vzhľadom k zmene zákona č.544/2010 Z.z. o dotáciach, § 4 ods.3 Ministerstvo práce, sociálnych veci a rodiny, s účinnosťou od 1.1.2019 poskytne dotáciu na stravu dieťaťu, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ a ktoré je prítomné na vyučovacom procese.

Štát v hodnote : 1,20€
rodič uhradí: 0,09€
Spolu: 1,29€ / deň.


Keďže bolo stravné inkasované zálohovite, preplatok, ktorý Vám vznikol bude použitý na vykrytie vyššie uvedenej úhrady. Rodičia detí, ktoré nemajú preplatky, príp. sú menšie ako potrebná záloha, budú menovite vyzvaní na úhradu stravného. Konečný preplatok Vám bude zaslaný na konci šk. roka, na účet, ktorý ste uviedli na Zápisnom lístku stravníka.

S touto zmenou zákona vyvstáva povinnosť odhlasovania rodiča predškoláka v prípade neprítomnosti žiaka na vyučovacom procese. V prípade neprítomnosti žiaka na vyučovaní, je rodič povinný odhlásiť svoje dieťa zo stravy deň vopred do 14:00 hod. na tel. čísle 051/7704917, alebo sms na číslo 0905843106 .

Monika Bednárová - vedúca školskej jedálne

17. decembra 2018 - MIKULÁŠ

Mikuláš na nás nezabudol ani tento rok a po milom divadielku O troch tučniakoch, zavítal aj do našej materskej školy. Pozdravil všetky dobré deti, zaujímal sa, či celý rok počúvali, lebo on si pre ne nachystal sladkú odmenu. S Mikulášom už tradične chodí aj Čert, no tentokrát sme ho skoro nespoznali. Prezliekol sa, šibal jeden, za veľkonočného zajaca... Chcel nás trochu obalamutiť, no deti sa nedali a spoznali ho podľa dlhého čertovského chvosta. Bolo že to smiechu, radosti a veselosti! Mikulášovi sa veľmi páčila naša mikulášska pieseň, ktorú mu deti spoločne zaspievali, sľúbil preto, že určite príde aj o rok. Už teraz sa veľmi tešíme!
Fotografie - Fotoarchív.
Bc. Alena Frenáková

12. decembra 2018 - MŠ POČAS VIANOČNÝCH SVIATKOV

V čase vianočných sviatkov bude MŠ v dňoch 27.12.,28.12 a 31.12.2018 zatvorená.

V prevádzke bude MŠ Solivarská 51 Prešov a MŠ A. Prídavka 1 Prešov.

Ak potrebujete umiestniť dieťa do náhradnej MŠ oznámte to učiteľkám v triede najneskôr do 19.12.2018.

Školné a stravné za mesiac december 2018 uhradiť najneskôr do 18.12.2018 z dôvodu uzatvárania finančných a účtovných dokladov.

Oznámiť učiteľkám v triede či Vaše dieťa bude prítomné v MŠ v čase od 2.1 - 4.1.2019, aby sme vedeli personálne zabezpečiť prevádzku MŠ a objednávku potravín. Škola bude v riadnej prevádzke od 7.1.2019.

Gabriela Žabková - riad. školy

22. novembra 2018 - PLANETÁRIUM

Dňa 15. novembra staršie deti z 2.,3. a 5. triedy navštívili Hvezdáreň a planetárium v Prešove. Po úvodnom slove a privítaní deti sledovali rozprávky s vesmírnou tematikou v premietacej sále. Prostredníctvom astronomickej rozprávky Martin a hviezda už deti spoznávali slnečnú sústavu v kupole planetária. Svoje zážitky a predstavy o vesmíre potom výtvarne vyjadrili v materskej škole.
Fotografie - Fotoarchív.
Bc. Alena Frenáková

22. novembra 2018 - ŠARKANIÁDA

Posledný pracovný októbrový deň sme sa so štvorčlenným tímom detí zúčastnili celomestskej škôlkarskej šarkaniády. Už tradične ju organizuje MŠ Bernolákova, pod záštitou primátorky mesta Ing. A.Turčanovej, pre materské školy v pôsobnosti mesta Prešov. Úlohou detí bolo vyrobiť šarkana, priniesť ho a spoločne s pani učiteľkou ho prezentovať pred ostatnými, zaspievať a zarecitovať básne a piesne o šarkanovi. Naše družstvo z 5. triedy pod vedením p. uč. Bc. A.Frenákovej vyrobilo šarkana – Vitamínka, vyzdobeného farebnými odtlačkami ovocia a zeleniny. Po prezentovaní šarkanov sa nám prihovorila pani primátorka, ktorá deti a ich snahu pochválila a ocenila sladkosťami. Po krátkom občerstvení sme pokračovali v tvorivej činnosti a deti mali možnosť dotvoriť pripravené šarkany rôznym výtvarným materiálom. V závere nasledovala výstavka prác a odovzdávanie cien z rúk tamojšej p. riaditeľky a vedúceho odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu Mgr. I.Hodžiu.
Fotografie - Fotoarchív.
Bc. Alena Frenáková

15. novembra 2018 - DEŇ MATERSKÝCH ŠKÔL - ŠPORTOVÝ DEŇ

Z iniciatívy Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (SV OMEP) vznikla myšlienka usporiadať Deň materských škôl na Slovensku, ktorý pripadá na 4. novembra. Osláviť tento pre nás významný deň, sme sa rozhodli pohybom, spevom a tancom. Pani uč. Bc. A. Frenáková spolu s praktikantkami z pedagogickej fakulty PU vytvorila v jedálni MŠ telocvičňu, kde prichádzali postupne všetky triedy, aby po úvodnej rozcvičke a speve hymny MŠ oslávili radostným a zdravým pohybom tento deň. Pani učiteľky mali možnosť monitorovať pohybové schopnosti detí, ktoré cvičili na jednotlivých stanovištiach - skákali do diaľky, hádzali loptu na cieľ a behali 20 m na čas. V závere sa deti zahrali s textilným padákom, uvoľnili nahromadenú energiu a upokojili zvýšenú tepovú frekvenciu. Za odmenu dostali všetci snaživí športovci medaily, ktoré im vyrobili tety praktikantky.
Fotografie - Fotoarchív.
Bc. Alena Frenáková

16. novembra 2018 - ZDRAVÝ OLOVRANT PRE RODIČOV

Dňa 23.10.2018 sa v našej školskej jedálni konala ochutnávka pre rodičov Zdravý olovrant, na ktorej mohli rodičia posúdiť, či nátierky, ktoré deťom podávame v rámci desiat a olovrantov, sú iba zdravé, alebo aj chutné. Reakcia rodičov bola iba pozitívna. Ocenili nielen chuť, ale aj kreativitu, ktorú prejavili nielen naše tety kuchárky, ale aj detičky našej škôlky vo svojich výtvoroch z ovocia a zeleniny.

Recepty - Recepty - Zdravý olovrant.
Fotografie - Fotoarchív.
Monika Bednárová - vedúca školskej jedálne

4. novembra 2018 - JESENNÁ VÝZDOBA 2. TRIEDY

Ako sme si vyzdobili triedu si môžete pozrieť v našom Fotoarchíve.Gabriela Žabková - riad. školy

23. októbra 2018 - DEŇ VÝŽIVY

16. októbra pri príležitosti Svetového dňa výživy v PKO – Čierny orol už po jedenásty raz rozvoniavali jedlá, ktoré boli nielen lákavé na pohľad, ale predovšetkým, výborne chutili. Tento ročník bol venovaný téme obilnín. Aj naše šikovné tety kuchárky prispeli svojou troškou a upiekli chutné kokosové koláčiky a sardinkové jednohubky.

Recepty - Jedáleň.
Fotografie - Fotoarchív.
Monika Bednárová - vedúca školskej jedálne

15. októbra 2018 - EXKURZIA NA FAKULTE ZDRAVOTNÍCTVA

V uplynulých dňoch sa predškoláci z 1., 3. a 5. triedy zúčastnili exkurzie na Fakulte zdravotníckych odborov, odbor dentálna hygiena. Študenti im pútavou formou priblížili proces prevencie a starostlivosti o detské zúbky. Deti si hravou formou vyskúšali nielen zubárske kreslo, ale aj ostatné pomôcky. Za odvahu a šikovnosť boli odmenené diplomom a zubnou pastou.

Fotografie - Fotoarchív.
Bc. Alena Frenáková

15. októbra 2018 - KRIEDOVÁ ROZPRÁVKA

Dňa 11. októbra si vybrané dvojčlenné družstvo z každej triedy popustilo uzdu svojej fantázie a kresbou na chodník zobrazovali obľúbené rozprávky. Pod vedením pani učiteľky Viery Švarcovej šikovné deti kreslili kriedou obľúbené princezné, nechýbala ani Červená čiapočka, či Dlhý, široký a bystrozraký. Počasie nám prialo aj teplé slniečko pridávalo kresbám jas a všetkým radosť. Za krásne kresby si deti odniesli domov farbičky a maľovanky.

Fotografie - Fotoarchív.
Bc. Alena Frenáková

30. september 2018 - Voľby do Rady školy

Dňa 27.09.2018 sa uskutočnili doplňujúce voľby do Rady školy v kategórii rodičia s týmto výsledkom:

1. PhDr. Kozel Matúš získal 26 hlasov
2. Ing. Vasková Jarmila získala 24 hlasov
3. Mgr. Gállova Petra získala 20 hlasov
4. Oravcová Zuzana získala 17 hlasov
5. Olejárová Ľubomíra získala 9 hlasov


Členmi Rady školy sa stávajú kandidáti, ktorí sa umiestnili na 1.a 2. mieste.

Všetkým srdečne blahoželáme! Gabriela Žabková - riad. školy

23. august 2018 - Informácie pre rodičov prijatých detí

1. Zoznamy detí zaradených do jednotlivých tried budú vyvesené na vstupných dverách oboch pavilónov a webovej stránke školy.

2. Deti privádzať do MŠ najneskôr do 8,00 hod. ráno.

3. Ranné schádzanie detí od 6.00 hod. do 7.00 hod. a rozchádzanie detí od 15.55 hod. do 17.00 hod. bude vždy v jednej triede – "pavilón B" 4. trieda (trieda na prízemí).

4. Od 7.00 hod. bude prevádzka v každej triede.

Gabriela Žabková - riad. školy

23. august 2018 - Čo potrebuje Vaše dieťa pri nástupe do MŠ

1. Zákonný zástupca dieťaťa ráno podpíše učiteľkám v triede tlačivo "Vyhlásenie o bezinfekčnosti" ( že dieťa nemá infekčné ochorenie ani v rodine nie je vyhlásená karanténa), alebo si ho môže stiahnuť kliknutím na tento odkaz.

2. prezuvky (pevnú obuv - nie vsuvky).

3. pohodlné oblečenie

4. náhradné veci do skrinky (spodné prádlo, ponožky, punčošky apod.) hlavne u detí 2-3 roč. detí a  všetko označiť menom

5. pyžamo.

6. vešiačik do skrinky.

7. V prvý deň si rodičia novoprijatých detí vyzdvihnú evidenčný lístok a vyplnený ho čo najskôr odovzdajú triednym učiteľkám.

8. Vyzdvihnú si v triede prihlášku na stravovanie.

9. denný poplatok za stravu je 1,29 €.

10. V zmysle všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov 12/2013 je rodič povinný prispievať mesačne sumou 15 € (od 3 rokov veku dieťaťa) a sumou 40 € (do 3 rokov veku dieťaťa) na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov a to vždy do 10. v mesiaci vkladom alebo prevodom na účet MŠ.

11. Ostatné informácie Vám budú poskytnuté na plenárnej schôdzi a triednych aktívoch v septembri 2018.

12. V prípade potreby sa kontaktujte s riaditeľkou školy osobne každý deň alebo telefonicky na

č. t. 051/770 48 94
mobil: 0911 971 811
e-mail: ms.cergovska@condornet.sk

www.mscergovska.vadium.skTešíme sa na spoluprácu s Vami! Gabriela Žabková - riad. školy

23. august 2018 - Archív článkov školského roka 2017/2018

Čo nám priniesol školský rok 2017/2018 si môžete prečítať kliknutím na tento odkaz.