Priame linky: Úvod | Akcie | DokumentyJedáleň | Ochrana osobných údajov

Archív článkov školského roka 2017/2018

25. júna 2018 - ŠKOLSKÝ VÝLET

Predškoláci z 1., 2. a 5. triedy sa vybrali so svojimi pani učiteľkami na školský výlet na Ľubovniansky hrad. V krásnom prostredí, ktoré "dýcha" históriou nás previedli hradní sprievodcovia, ktorí nám pripravili rôzne hádanky a úlohy. Na konci prehliadky sme úspešne objavili kráľovské korunovačné klenoty. V blízkom skanzene sme spoznávali ako v minulosti žili, pracovali a bývali rôzni remeselníci, vyskúšali sme si dávnu školu s pánom učiteľom, dokonca sme sledovali strihanie ovečiek. Pani mlynárka nás pohostila čerstvo upečenými pagáčikmi. Zaujímavým spestrením výletu bolo sledovanie vystúpenia sokoliarov a ich cvičených dravcov.

Fotografie - Fotoarchív.
Bc. Alena Frenáková

20. mája 2018 - DEŇ MLIEKA

16. mája 2018 sme si Svetový deň mlieka pripomenuli už tradičnou udalosťou - DEŇ MLIEKA na ZŠ Mirka Nešpora 2 v Prešove. Atmosféra tohto podujatia sa niesla v ľudovom tóne a v duchu ľudových tradícii. Súčasťou tejto akcie je aj Spoločný jedálny lístok na tento týždeň, pre všetky ZŠ a MŠ Mesta Prešov. Už 10. ročník priniesol bohatú ochutnávku jedál spojenú s programom v réžii žiakov ZŠ Mirka Nešpora a Ondreja Kandráča s mamkou. Aj tety kuchárky našej škôlky prispeli svojim kuchárskym umením.

Recepty na naše jedlá si môžete stiahnuť kliknutím na obrázok, alebo na tento odkaz.

Fotografie - Fotoarchív.
Monika Bednárová - vedúca školskej jedálne

17. mája 2018 - HARMONOGRAM DOVOLENIEK MŠ V PREŠOVE

Harmonogram dovoleniek MŠ v čase hlavných prázdnin je sprístupnený v šatniach každej triedy alebo si ho môžete stiahnuť kliknutím na obrázok. Záujem o náhradnú MŠ prosím nahlásiť triednym učiteľkám vyplnením tlačiva, ktoré sa nachádza u učiteliek v triedach, alebo si ho môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz (súbor PDF) a odovzdať najneskôr do 15.6.2018.

Gabriela Žabková - riad. školy

10. mája 2018 - DEŇ ZEME

V piatok 20. apríla sme si aj v našej materskej škole pripomenuli blížiaci sa Deň Zeme, kde deti z 2. triedy pod vedením p.uč. Ľ.Štellmachovej pripravili pre svojich kamarátov krásny program. Tento rok si pani učiteľka vybrala tému – voda, aby príbehom O chorej studničke, deťom pripomenula význam vody, ako dôležitej súčasti pre život. Nechýbal ani tanec Ježka Separka a gratulácia našej planéte Zem.

Fotografie - Fotoarchív.
Ľ. Štellmachová

10. mája 2018 - DETSKÁ ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA

"Motýliky z Čergovskej, cvičia, skáču, behajú, víťazstvo si želajú!"

S týmto bojovým pokrikom a s maskotom motýľom (výtvarným dielkom) sa vybralo súťažné družstvo detí z 5. triedy reprezentovať našu materskú školu na celomestskú Detskú športovú olympiádu, ktorá sa konala v športovej hale Hotelovej akadémie v Prešove, dňa 26. apríla. Túto olympiádu organizuje Fakulta telovýchovy a športu PU a MŠ Budovateľská už niekoľko rokov, tentokrát s účasťou dvadsiatich súťažných družstiev z materských škôl. Deti po riadnom zahájení olympiády, kedy sa vztyčovala vlajka a priniesol olympijský oheň a po prednesení sľubov športovcov aj rozhodcov, súťažili v piatich športových disciplínach – prekážková dráha, preskoky "cez močiar", kop na bránku, hod do koša a štafetový beh dvojíc. Tešíme sa, že aj v silnej konkurencii sme dokázali naše športové kvality a deti si svojou šikovnosťou, rýchlosťou a presnosťou vybojovali krásne druhé miesto. Amálke Šebrovej, Karolínke Magdovej, Šimonkovi Gállovi a Ramonkovi Lehockému z 5. triedy srdečne blahoželáme k strieborným medailám!

Fotografie - Fotoarchív.
Bc. Alena Frenáková

29. apríla 2018 - DOPRAVÁČIK

Jeden aprílový týždeň je u nás už tradične venovaný projektu Dopraváčik, ktorý autorsky zastrešuje p. uč. B. Lukáčová. Aj tentokrát pre deti pripravila množstvo aktivít, pracovných listov a prezentácií k dopravnej tematike, ktoré sme realizovali v rámci vzdelávacích a hrových aktivít v jednotlivých triedach. Najväčším zážitkom pre deti bola návšteva mestských policajtov aj policajtov psovodov a preventistov. Každý im porozprával o svojej práci a nechýbali samozrejme ani praktické ukážky, ktoré si deti doslova užili. Vidieť cvičených psov pri vyhľadávaní, pri aportovaní zblízka alebo vyskúšať si jazdu na kolobežke na naozajstnom dopravnom ihrisku zanechalo v deťoch krásne ale aj poučné zážitky.

Fotografie - Fotoarchív.
Bc. Alena Frenáková

29. apríla 2018 - DÚHOVÉ MAŠKRTENIE

Pod týmto farebným a chutým názvom sme absolvovali, postupne všetky triedy, v našej materskej škole praktickú tvorivú dielňu zameranú na výtvarnú výchovu a zdravý životný štýl. Tety výtvarníčky z prešovského ARTE ateliéru priblížili deťom zážitkovou formou arteterapie svet farieb a uvoľnených hier s farbami. Deti sa prostredníctvom príbehu o dúhe stali jej pomocníkmi, ktorí vyfarbili ovocie a zeleninu zábavným miešaním farieb. V závere sme si radostne zaspievali a zatancovali.

Fotografie - Fotoarchív.
Bc. Alena Frenáková

18. apríla 2018 - NÁVŠTEVA BÁBKOVÉHO DIVADLA KOŠICE

20.marca 2018 predškoláci našej MŠ navštívili bábkové divadlo v Košiciach. Hoci v tento prvý jarný deň výdatne snežilo, neodradilo nás a na cestu a predstavenie sa deti veľmi tešili. V tento deň uvádzali rozprávku známej spisovateľky Márie Ďuríčkovej O Guľkovi Bombuľkovi. Hlavný hrdina rozprávky, ktorý vznikol z vlny starej mamy sa raz zakotúľa na dvor, kde sa zoznamuje s jeho obyvateľmi. Guľko Bombuľko zažije so zvieratkami veľa veselých a dobrodružných príhod. Pre dobré a láskavé srdce si ho mnohé zvieratka na dvore obľúbia a on každému zvieratku daruje kúsok zo svojej teplej vlny. Stretáva sa aj prefíkanou mačkou Lízou. Ale ako to v rozprávkach býva aj tento príbeh končí šťastne. Deti zvládli nielen náročnú a dobrodružnú zasneženú a zafúkanú cestu autobusom, ale osvojili si pravidlá slušného správania sa v divadle, zažili úžasné výkony bábkohercov. Ale to najdôležitejšie je, že ľudská podstata hlavného hrdinu v nich doznievala ešte dlho... Fotografie - Fotoarchív.
Gabriela Žabková - riad. školy

10. apríla 2018 - PREDPLAVECKÝ VÝCVIK

Predškoláci z 1., 2 a 5.triedy sa koncom januára a začiatkom februára zúčastnili predplaveckého výcviku v detskom bazéne v MŠ Bajkalská, kde si osvojili základy potrebné k plávaniu. Prostredníctvom hier vo vode sa pod dohľadom trénerky plávania naučili správnej technike dýchania, splývania a pod. Najradostnejší bol posledný deň výcviku, keď sa deti roztancovali v bazéne a užili si vodnú diskotéku. Odmenou bol každému aj pekný diplom.
Fotografie - Fotoarchív.
Bc. Alena Frenáková

10. apríla 2018 - EXKURZIA V KNIŽNICI

V marci – mesiaci knihy sme navštívili s predškolákmi z 1. a 5. triedy knižnicu na Exnárovej ulici. Teta knihovníčka deťom predstavila poslanie knižnice, vysvetlila usporiadanie kníh a prečítala deťom krátku rozprávku. Deti sa zapojili do rozprávky prostredníctvom rekvizít, farebných balónikov a kreslením. Na záver si deti mohli prezerať vybrané knihy a mnohé z nich sľúbili, že sa prídu zapísať a stať sa ozajstnými čitateľmi knižnice.
Fotografie - Fotoarchív.
Bc. Alena Frenáková

10. apríla 2018 - MALÝ BÁSNIK

Nemilovať knihu, znamená nemilovať múdrosť!

Už tradične sa mesiac marec spája s mesiacom knihy. Ako sme si mesiac knihy pripomenuli v našej MŠ? Deti cez rozhovor, prezentáciou zistili ako sa vyrába papier, vzniká kniha, zážitkovým učením si samostatne výrobu aj vyskúšali. Medzi ďalšie aktivity patrili, návšteva obchodu, kde sa kupujú knihy - kníhkupectvo, knižnice, vyrobili si leporelá, čítali rozprávkové knihy, ktoré si doniesli z domu, ale aj školské. Prerozprávali obsahy a drama-tizovali známe rozprávky, vyrábali ilustrácie k niektorým rozprávkam.
Každoročne pri príležitosti "Marec - mesiac knihy" prebieha v našej MŠ školské kolo v prednese poézie a prózy pod názvom "Malý básnik", bolo to 15. marca 2018. Jednotlivé triedy prezentovali tieto deti:
I. trieda
Ivana Vajdíková - Trpaslíci
Tomáš Vaško - Strach má veľké oči

II. trieda
Chiara Baranová - Jabĺčko
Maroš Kiseľa - Kamilka a vlk

III.trieda
Adrián Marchevský - Vtáčatko
Emma Pončáková - Už k nám prišla zima

IV. trieda
Martina Horvátová - Lienka
Emma Kovalčíková - Hruška

V. trieda
Eliška Oravcová - Letí, letí rozprávočka
Karolína Magdová - Pani učiteľke


Na spestrenie programu všetky deti sa zapojili do hry : Uhádneš ma?, kde hádali hádanky. Zaspievali si spoločne pieseň o jari "Unavená pani zima" a "Prší, prší". Na záver súťažiace deti dostali diplom, knihu a sladkosť. Všetky deti za povzbudzovanie a vytvorenie radostnej atmosféry dostali sladkú odmenu.
Fotografie - Fotoarchív.
Petroniová Darina - učiteľka MŠ

10. apríla 2018 - MORENA

Morena, Morena, obi si kolená.
Prichystáme ťa, odejeme ťa,
zapálime ťa, zahodíme ťa.
Vo vode ťa utopíme,
takto ťa odprevadíme.
Nech rozkvitne zelený háj
a nech príde krásna jar!


Ľudovými pesničkami a riekankami sa deti z 3. triedy pod vedením p.uč. Mgr. I.Kurtyovej rozlúčili na školskom dvore so zimou a spoločne sme privítali dlho očakávanú jar. Vyniesli sme Morenu – staroslovanskú bohyňu zimy, tak ako to voľakedy robili naši predkovia. Opäť sme aspoň kúsok tradícií vniesli do života našej sídliskovej školy.
Fotografie - Fotoarchív.
Bc. Alena Frenáková

10. apríla 2018 - DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V ZŠ

Začiatkom marca zorganizovala ZŠ Šrobárova pre deti predškolských tried Deň otvorených dverí. Budúci prváci si mohli pozrieť nielen priestory školy, ale sa aj aktívne zúčastniť vyučovania. Pani učiteľky si spolu s deťmi pripravili ukážky zábavnej matematiky, čítania, anglického jazyka, či cvičenie vo veľkej telocvični. Budúcim prváčikom sa všetko páčilo a nedočkavo čakajú na zápis do "veľkej" školy.
Fotografie - Fotoarchív.
Bc. Alena Frenáková

5. marec 2018 - Zápis detí na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2018/2019

V súlade s novelou školského zákona § 20 ods.2 Materská škola Čergovská 14 v Prešove prijíma žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2018/2019

od 16.4.2018 do 11.5.2018.

1. Tlačivo žiadosti si môže rodič vyzdvihnúť osobne v MŠ počas prevádzkových hodín alebo si stiahnuť z webovej stránky školy v stati Dokumenty.

2. Žiadosť musí riadne byť vyplnená, podpísaná oboma rodičmi a potvrdená od všeobecného lekára pre deti a dorast o spôsobilosti dieťaťa navštevovať MŠ a jeho zdravotnom stave, ináč je žiadosť neplatná. Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ obdrží rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa do 30 dní od skončenia podávania žiadosti poštou alebo po dohode s riaditeľkou školy si prevezme osobne.

3. Spôsob podávania žiadosti:
Zákonný zástupca môže podať žiadosť
  • osobne
  • písomne poštou


4. Materská škola prednostne prijíma deti:
  • ktoré dovŕšili piaty rok veku
  • deti s odkladom povinnej školskej dochádzky
  • deti ktoré majú súrodencov v našej MŠ
  • deti, ktorých rodičia podajú žiadosť v určenom termíne (t.j. do 11.5.2018)


5. Pri prijímaní detí mladších ako 3 roky si MŠ vyžaduje, aby:
  • dieťa zvládlo odlúčenie od matky na potrebne dlhý čas
  • dieťa vedelo spolupracovať pri základných sebaobslužných a hygienických návykoch (obliekanie, vyzliekanie, spolupráca pri umývaní rúk, pýtať sa na WC, byť bez plienok)
  • dieťa bolo schopné akýmkoľvek spôsobom komunikácie s učiteľkami alebo dospelou osobou, dieťa malo osvojené základné stravovacie návyky (vedieť piť z hrnčeka, držať lyžicu v ruke...)


Kontakty:
Mobil: 0911 971 811
e-mail: ms.cergovska@condornet.sk
www.mscergovska.vadium.sk
Gabriela Žabková - riad. školy

4. marec 2018 - DARUJTE 2% Z DANE PRE NAŠU MŠ!

Vážení rodičia a priatelia školy!

Aj v tomto roku sa môžete rozhodnúť komu poskytnete 2% zo svojej dane. Dovoľujem si osloviť Vás aj Vašich rodinných príslušníkov a požiadať, aby ste 2% dane poskytli pre našu materskú školu ktorú navštevujú Vaše deti. Získané prostriedky nám pomôžu skvalitniť výchovno-vzdelávací proces a zlepšiť hrové prostredie v triedach.

Čo je potrebné urobiť?

Požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania za rok 2017 ktorý vám vystaví potvrdenie o zaplatení dane a ktoré spolu s vyhlásením o poukázaní sumy do výšky 2% doručte na daňový úrad v mieste bydliska do 30.4.2018. Potrebné tlačivá si môžete stiahnuť tu (rovnako ich získate aj u svojich učiteľkách a v šatniach školy):

Vyhlásenie o poukázaní dane
Potvrdenie o zaplatení dane

O získanej sume a jej využití Vás budeme informovať.

Rodičovské združenie pri MŠ Čergovská
Čergovská 14
080 09 Prešov
IČO 17319617 21022. február 2018 - KARNEVAL

Aj tohtoročný fašiangový čas sme zavŕšili v našej škole veľkým detským karnevalom. V krásne vyzdobenej jedálni nás čakal šašo – pani zástupkyňa Mgr. Mirka Čížová, ktorá nás naučila veselú šašovskú pesničku aj s tancom. My sme jej na oplátku zaspievali pesničku o karnevale a predviedli, predstavili svoje masky v promenáde. Potom sme sa už správne fašiangovo naladení mohli zabávať, tancovať a skákať do sýtosti. Tety kuchárky sa postarali o naše hladné brušká a pripravili nám chutné šišky s čajíkom.
V tento krásny deň bolo jedno, či si kráľ, šašo, princezná, či ježibaba.... každý sa veselil, zabával, tancoval a smial sa. Budeme radi, ak takých dní bude v roku čo najviac!
Fotografie - Fotoarchív.
Bc. Alena Frenáková

12. február 2018 - ZIMNÉ RADOVÁNKY

Deti z 3. a 5. triedy si užívali zimné radovánky aj na sánkovačke v blízkom okolí materskej školy. Radosť zo snehu bola veľká, mrázik vyštípal naše líčka a prispel k zdravému pobytu a otužovaniu vonku.
Fotografie - Fotoarchív.
Bc. Alena Frenáková

21. január 2018 - PAMPÚŠIK

Dňa 15. januára nás prišiel do materskej školy potešiť Ujo Ľubo hudobnou rozprávkou Pampúšik. Pútavo nám porozprával príbeh klasickej rozprávky a naučil nás aj nové pesničky. V prípade záujmu, si môžete jeho nové CD zakúpiť v triedach a spievať si spolu s detičkami aj doma.
Fotografie - Fotoarchív.
Bc. Alena Frenáková

21. december 2017 - POĎAKOVANIE

Vážení rodičia, milé kolegyne...

Blíži sa čas vianočný, čas sviatočný...
V tejto výnimočnej atmosfére sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili o bezproblémový chod a prevádzku materskej školy pri rekonštrukcii umývariek v pavilóne B a výmene okien v celej materskej škole. Našu počiatočnú radosť vystriedal najprv strach a obavy či to zvládneme. Predsa bežal riadny školský rok a prichádzala zima. Že sme to zvládli, že v týchto dňoch prebiehajú už len dokončovacie práce, že po vianočných sviatkoch deti prídu do svetlejších, krajších a hlavne teplejších tried sa chcem poďakovať vedeniu mesta Prešov, mestskému zastupiteľstvu, odboru školstva a hlavne firme, ktorá pracovala kvalitne, s plným nasadením, cez voľné dni, soboty a nedele.
Poďakovanie patrí aj Vám milí rodičia, za trpezlivosť, za pochopenie, aj za to že keď sa dalo pomohli ste s deťmi... Vám milé kolegyne, za vynaložené úsilie či už pri upratovacích prácach, ktorých bolo a je ešte neúrekom za to, že aj v sťažených podmienkach ste dokázali zabezpečiť deťom Mikuláša, vyčariť Vianoce v triedach a pri tom mať na zreteli hlavne bezpečnosť detí. Prajem všetkým krásne prežitie vianočných sviatkov, veľa zdravia a úspešný vstup do nového roka.
Gabriela Žabková - riad. školy

12. december 2017 - MIKULÁŠ

Spev mikulášskych piesní sa ozýval z našich tried celý prvý decembrový týždeň. Keď sme už spievali poriadne nahlas Vitaj v našej škôlke, milý Mikuláš... alebo Pred oknom, za oknom, stojí Mikuláš... to už veru rýchlo balil sladkosti Mikuláš aj so svojim pomocníkom Čertíkom, aby potešili všetky dobré deti. V jeden studený decembrový deň, po peknom divadielku O zlatej rybke, sme sa dočkali. Za zvuku zvončeka a rolničiek vstúpil k nám Mikuláš s dlhou bielou bradou a porozdával svoje dary. Čertík trochu pošpásoval, rozosmial ustráchaných, no pretože to bol dobrý Čertík, nikoho si so sebou nezobral, len pripomenul, aby sme nezabudli byť dobrí a poslušní aj naďalej.
Fotografie - Fotoarchív.
Bc. Alena Frenáková

12. december 2017 - ŠPORTOVÝ DEŇ

Už tradične sa v našej materskej škole realizuje monitoring pohybových schopností detí dvakrát ročne. Deti sa na športovanie veľmi tešili a po krátkej rozcvičke sa rozdelili do družstiev, kde sa monitorovali ich schopnosti v skoku do diaľky, hode do diaľky aj na terč a behu na 10m. Všetky výsledky nám pomohli zapisovať tety kandidátky, aby sme ich opäť v jari mohli porovnať a vyhodnotiť ako sa deti zlepšili vo svojich výkonoch.
Na záver dostali všetci športovci medaily, ktoré im budú pripomínať nielen ich športové snaženie, ale hlavne radostne a zdravo prežitý deň!
Fotografie - Fotoarchív.
Bc. Alena Frenáková

4. december 2017 - OZNAM - MIKULÁŠSKE VYSTÚPENIE

Mikulášske vystúpenie pre deti s divadielkom Gašparko sa uskutoční v piatok 8.12.2017 o 9,00 hod. v ŠJ Vianočné besiedky z organizačných a priestorových dôvodov v mesiaci december nebudú (výmena okien). Ďakujeme za pochopenie! Gabriela Žabková - riad. školy

13. november 2017 - DIVADIELKO TRI PRASIATKA

Bábkové divadielko Gašparko nám prišlo zahrať 2. novembra klasickú rozprávku Tri prasiatka. Prasiatka Nif, Ňuf a Ňaf si postavili svoje domčeky, aby sa uchránili pred zimou i pred vlkom. Každý staval po svojom, ale len jednému sa to podarilo. Iba tehlový domček odolal nástrahám počasia i vlka, ktorému tentokrát cvakli zuby naprázdno.
Fotografie - Fotoarchív.
Bc. Alena Frenáková

13. november 2017 - MISA PLNÁ VITAMÍNOV

Jesenné pochmúrne počasie, ktoré praje nepekným bacilom, sme sa rozhodli premôcť vitamínovými dobrotami. Každoročne si pripravujeme spolu s deťmi misu plnú vitamínov z najrôznejšieho ovocia a zeleniny. Deti si pripravujú šalátiky, ovocné špízy a rôznych panáčikov - ovocníčkov podľa vlastnej fantázie, ktorých neskôr s chuťou zjedia. Popri práci ochutnávajú nové druhy ovocia či zeleniny, ktoré doposiaľ nejedli. A verte nám, chutilo nám všetko!
Fotografie - Fotoarchív.
Bc. Alena Frenáková

22. október 2017 - DEŇ VÝŽIVY 2017

Dňa 17.10.2017 Mesto Prešov, Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu organizovalo už 10. ročník Svetového dňa výživy, spojený s kultúrnym programom, živým varením a bohatými ochutnávkami jedál pripravovaných v školskom stravovaní za finančnej podpory sponzorov. Tento ročník sa niesol v znamení strukovín. Naše tety kuchárky prispeli dvomi receptami: Cestovinový šalát s jogurtom a Tvarohový zákusok so želatínou.

Recepty - Jedáleň.
Fotografie - Fotoarchív.
Monika Bednárová, vedúca škol. jedálne

17. október 2017 - SIMULOVANÝ POŽIARNY POPLACH

Aby nás nikdy nič zlé neprekvapilo, aby dokázali správne a pohotovo zareagovať dospelí aj deti, každoročne nacvičujeme čo najrýchlejšie opustenie budovy školy v rámci simulovaného požiarneho poplachu. Zvonec a povestné horíííííííí sa ozývali u nás v materskej škole 12. októbra dopoludnia. Deti organizovane spolu so svojimi pedagógmi aj ostatní zamestnanci školy museli čo najskôr opustiť budovu. Na školskom dvore nám p.uč. E. Bučková porozprávala o nebezpečenstvách požiaru a na názornej ukážke deti videli, ako čo najrýchlejšie uhasiť malý oheň pomocou hasiaceho prístroja.

Fotografie - Fotoarchív.
Bc. Alena Frenáková

10. október 2017 - DIVADIELKO DANKA A JANKA

Spišskonovoveské Divadlo na predmestí nás pobavilo dňa 6. októbra svojim predstavením Danka a Janka. Činoherná rozprávka s pesničkami si získala svojim humorom všetky deti, ktoré sa s radosťou pridali k Danke a Janke spevom i tancom.
Hoci to bolo prvé divadielko v tomto školskom roku a pre mnohé najmladšie detičky aj ich prvé divadielko, ktoré vôbec videli, ojedinelé slzičky rýchlo vystriedal úsmev a spoločné šantenie.

Fotografie - Fotoarchív.
Bc. Alena Frenáková

3. október 2017 - ŠPORTOVÉ DOPOLUDNIE

Dňa 22. septembra sa predškoláci z 1., 2. a 5. triedy zúčastnili športového dopoludnia v ZŠ Sibírska. Futbalová akadémia CFT academy tam zorganizovala pre okolité materské školy pohybovú prípravu a ukážkové tréningy, na ktorých pripravujú chlapcov aj dievčatá na futbal a volejbal. Deti si zašportovali na pripravených stanovištiach, zasúťažili a kto vyhral?.

No predsa všetci, ktorí niečo urobili pre svoje zdravie.

Fotografie - Fotoarchív.
Bc. Alena Frenáková

27. august 2017 - Zoznamy detí pre školský rok 2016/2017

Zoznamy zobrazíte kliknutím na tento odkaz

Gabriela Žabková - riad. školy

27. august 2017 - Informácie pre rodičov prijatých detí

1. Zoznamy detí zaradených do jednotlivých tried budú vyvesené na vstupných dverách oboch pavilónov a webovej stránke školy.

2. Deti privádzať do MŠ najneskôr do 8,00 hod. ráno.

3. Ranné schádzanie detí od 6.00 hod. do 7.00 hod. a rozchádzanie detí od 15.55 hod. do 17.00 hod. bude vždy v jednej triede – "pavilón B" 3. trieda (trieda na poschodí).

4. Od 7.00 hod. bude prevádzka v každej triede.

Gabriela Žabková - riad. školy

27. august 2017 - Platby školné a stravné

1. Školné 15 Є/mesiac (od 3 rokov veku dieťaťa), 40 Є/mesiac (do 3 rokov veku dieťaťa vrátane mesiaca v ktorom dieťa dovŕši 3 roky).
IBAN - číslo účtu školného SK5875000000004008421182
Variabilný symbol 461223002
Konštantný symbol 0558
Uvádzajte meno dieťaťa a triedu - nie vaše meno!
Platbu uhrádzať do 10. dňa v mesiaci

2. Stravné 1,29 Є (stravný deň)
IBAN – číslo účtu stravného SK3675000000004008421190
Variabilný symbol 120223003
Konštantný symbol 0558
Uvádzajte meno dieťaťa a triedu - nie vaše meno!
Desiata: 0,28 Є
Obed: 0,78 Є
Olovrant: 0,23Є

Gabriela Žabková - riad. školy

27. august 2017 - Čo potrebuje Vaše dieťa pri nástupe do MŠ

1. lekárske potvrdenie o aktuálnom zdravotnom stave (že dieťa je momentálne zdravé), nie staršie ako 3 dni.

2. prezuvky (pevnú obuv - nie vsuvky).

3. pohodlné oblečenie

4. náhradné veci do skrinky (spodné prádlo, ponožky, punčošky apod.) hlavne u detí 2-3 roč. detí a  všetko označiť menom

5. pyžamo.

6. vešiačik do skrinky.

7. hneď ráno v triede je potrebné podpísať prehlásenie o bezinfekčnosti prostredia (tlačivo Vám poskytnú triedne učiteľky).

8. v prvý deň si rodičia novoprijatých detí vyzdvihnú evidenčný lístok, vyplnený ho čo najskôr odovzdajú triednym učiteľkám.

9. Vyzdvihnú si v triede prihlášku na stravovanie.

10. denný poplatok za stravu je 1,29 €.

11. V zmysle všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov 12/2013 je rodič povinný prispievať mesačne sumou 15 € (od 3 rokov veku dieťaťa) a sumou 40 € (do 3 rokov veku dieťaťa) na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov a to vždy do 10. v mesiaci vkladom alebo prevodom na účet MŠ.

12. Ostatné informácie Vám budú poskytnuté na plenárnej schôdzi a triednych aktívoch v septembri 2017.

12. V prípade potreby sa kontaktujte s riaditeľkou školy osobne každý deň alebo telefonicky na

č. t. 051/770 48 94
mobil: 0911 971 811
e-mail: ms.cergovska@condornet.sk

www.mscergovska.vadium.skTešíme sa na spoluprácu s Vami! Gabriela Žabková - riad. školy

27. august 2017 - Archív článkov školského roka 2016/2017

Čo nám priniesol školský rok 2016/2017 si môžete prečítať kliknutím na tento odkaz.