Priame linky: Úvod | Akcie | DokumentyJedáleň | Ochrana osobných údajov

Archív článkov školského roka 2016/2017

17. júl 2017 - ROZLÚČKA SO ZAMESTNANCAMI ODCHÁDZAJÚCIMI DO DÔCHODKU

Čas plynie ako voda
Rok s rokom sa strieda.
Tvár zdobia drobné vrásky,
Sem tam sa ligocú striebristé vlásky.
Za roky práce, čo Vás napĺňala,
prišiel čas zaslúženého oddychovania.

Ďakujeme!


Mária Pepichová – v MŠ od roku 1991 - pomocná sila v školskej kuchyni, neskôr upratovačka
Ľudmila Oľhová - v MŠ od roku 2008 - pedagogický zamestnanec
Prajeme Vám ešte veľa krásnych dní,
veľa zdravia, lebo je vzácne
veľa šťastia, lebo je potrebné
veľa lásky, lebo jej nikdy nie je dosť....
.

kolektív MŠ

19. jún 2017 - EXKURZIA V EKO-CENTRE

Dňa 9. júna deti z 1.,2.,4. a 5. triedy navštívili Eko-centrum v Prešove. V príjemnom prostredí deťom pracovníci tohto centra predstavili všetky zvieratká, vysvetlili ako sa o ne starajú, dokonca sme si mohli vyskúšať kŕmenie stále hladných kozičiek. Pri jednotlivých stanovištiach sme plnili úlohy, spoznávali vtáctvo aj exotické plazy v teráriu. Zaujímavé bolo aj vyfarbovanie obrázkov s prírodnými materiálmi – hlinou, trávou, kvetmi. Bol to radostne prežitý deň na čerstvom vzduchu vyplnený zážitkovým učením a hrami.
Fotografie - Fotoarchív.
Bc. Alena Frenáková

19. jún 2017 - ŠKOLSKÝ VÝLET V ZOO

Už tradične sa predškoláci končiaci svoju dochádzku v materskej škole zúčastňujú koncoročného školského výletu do ZOO v Spišskej Novej Vsi. Deti zo 4. a 5. triedy sprevádzali pani učiteľky B. Lukáčová, D. Obročníková , E. Bučková a teta upratovačka Helenka. Po prehliadke v ZOO si deti pochutnali na teplom obede v reštaurácii v Levoči. Cestou domov sa zastavili na Spišskom salaši, kde sa pohrali, dojedli zásoby z domu a natešení plní zážitkov sa šťastlivo vrátili domov.
Fotografie - Fotoarchív.
Bc. Alena Frenáková

12. jún 2017 - OZNAM O PREVÁDZKE ŠKOLY POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN

1. Záver školského roka je 30.6.2017 (piatok).

2. MŠ bude v čase letných prázdnin otvorená podľa harmonogramu dovoleniek, ktorý je sprístupnený v šatni každej triedy.

3. Na čas, kedy MŠ nebude v prevádzke, môže rodič požiadať o náhradnú MŠ. Vypíše žiadosť - tlačivo ktoré sa nachádza u uč. v triede alebo si ho stiahne kliknutím na tento odkaz a  odovzdá uč. do 23.6.2017. Po tomto termíne si rodič bude vybavovať náhradnú školu sám.

4. MŠ v období, kedy bude v prevádzke - od 17.7.2017 do 21.7.2017 a od 7.8.2017 do 11.8.2017 bude v úspornom prevádzkovom režime, tzn. že deti budú podľa počtu prítomných detí v jednej alebo dvoch triedach v pavilóne „A“ . V ostatných miestnostiach sa bude prevádzať sanitácia školy.

5. Denný poplatok dieťaťa bude v júli strava 1,29 Є + 0,75 Є školné, alebo 2 Є ak pôjde o dieťa do 3 rokov. V auguste denný poplatok bude strava 1,29 Є + školné 0,68 Є, alebo 1,82 Є ak pôjde o dieťa do 3 rokov. Výška školného sa riadi VZN mesta Prešov 12/20013.

6. Poplatky sa hradia prvý deň nástupu na celý pobyt dieťaťa. Školné sa späť nevracia!

7. Strava sa hradí u vedúcej ZŠS p. Moniky Bednárovej a školné u riaditeľky školy alebo zástupkyni Mgr. Miriam Čížovej na príjmový doklad. NEVKLADAŤ NA ÚČET!

8. Školné neplatia deti, ktoré odchádzajú v septembri do ZŠ.

9. Prevádzka šk. roka 2017/2018 sa začína 4.9.2017. Zoznamy detí na nový šk. rok a informácie k prevádzke nového šk. roka budú k  dispozícii na dverách vstupných pavilónoch „A a B“ od 28.8.2017.

Gabriela Žabková - riad. školy

12. jún 2017 - BAČA V MŠ

V jeden krásny jarný májový deň, k nám do materskej školy zavítal ujo bača z ozajstného salaša, aby nám porozprával o svojej práci s ovečkami, ale aj o prírode, bylinkách a ich liečivých účinkoch. Keďže práca so zvieratkami je úzko spätá s prírodou, ujo bača veľmi dobre pozná každú liečivú bylinku, dokonca o nich napísal aj knihu. Deti zaujalo rozprávanie o ovečkách aj o tom, ako sa pripravujú zdravé dobroty z ovčieho mlieka. V krátkom príbehu o zlom bacilovi a dobrých vitamínoch z bryndze poukázal na silu tohto ovčieho produktu a jeho zdravotných výhodách. Ujo bača nám ukázal aj výrobky z dreva, ktoré vo voľných chvíľach vyrezáva a stružliká. Deti naučil kresliť ovečky a pozval ich na výlet do prírody, na salaš, aby videli a spoznali aj živé ovečky. Deti mu zase na oplátku sľúbili, že mu nakreslia pekné obrázky s ovečkami.
Fotografie - Fotoarchív.
Bc. Alena Frenáková

12. jún 2017 - KRESBA NA CHODNÍK - MOJA OBĽÚBENÁ HRAČKA

Je to činnosť, ktorá sa robí každý deň vonku za pekného počasia. Využívajú ju nielen učiteľky ale aj rodičia doma lebo deti ich obľubujú. No táto kresba na chodník bola trochu iná.
Pod názvom Moja obľúbená hračka sa niesla školská akcia, ktorá sa konala v piatok, dňa 26.5.2017 v dopoludňajšom čase na školskom dvore. Tejto akcie sa zúčastnili dve deti z každej triedy, ktoré okrem odvahy potrebovali iba kriedy. Celkovo ich bolo desať. Boli to deti, ktoré prezentovali svoju triedu, svojich kamarátov. Medzi sebou sa nesúťažilo, iba predvádzali svoj kladný vzťah k výtvarnému umeniu. Svojou prácou sa chceli podeliť o svoje zručnosti, schopnosti, predstavy aj fantáziu. Ich obrázky svedčili o tom, že sa neboja priestoru, plochy a ani farieb. Výtvarná výchova je pre nich hra, zábava i relaxácia a takto by to malo byť vždy. Veď nahliadnite a presvedčte sa...
Fotografie - Fotoarchív.
p. uč. Ľubica Bělová

30. máj 2017 - DEŇ MLIEKA

Dňa 17. mája oslávili školské jedálne v meste Prešov Deň mlieka výstavou a ochutnávkou jedál z mlieka a mliečnych výrobkov v ZŠ Májové námestie. Chutné i lákavé dobroty pripravili šikovné ruky kuchárok zo školských jedální, ktoré pripravujú malým aj veľkým stravníkom. Naše tety kuchárky H. Hrubá, A. Bistiková a A. Uebersaxová pripravili na túto výstavu želatínovú tlačenku a tvarohovo-kôprovú nátierku. Všetky jedlá boli nielen "pastvou" pre oči, ale najmä zdravé, chutné a výživné.

Recepty na uvedené jedlá si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz.
Fotografie - Fotoarchív.
Bc. Alena Frenáková

29. máj 2017 - PLÁNOVANÉ AKCIE A AKTIVITY V MESIACI JÚN 2017

1.jún 2017Malý slávik – školské kolo v speve detských a ľudových piesní
1. jún 2017Deň detskej radosti
6.jún 2017 - o 15,00 hod. Akadémia pre novoprijaté deti
7.jún 2017 – celodenný výlet predškolákov ZOO Spišská Nova Ves
8.jún 2017 – Divadlo Cililing Guľko Bombuľko
9. jún 2017 – exkurzia do Ekocentra ( 1.,2.,4. a 5. trieda)
14.jún 2017Rozlúčka predškolákov o 15,00 obradná sieň MÚ
21.jún 2017Divadlo Hoki-poki - Chlebík

Gabriela Žabková - riad. školy

14. máj 2017 - NÁVŠTEVA DIVADLA V KOŠICIACH

Predškoláci 4. a 5. triedy navštívili Bábkové divadlo v Košiciach, ktoré sídli na ulici Alžbetina v historickej budove. Pre deti pripravili modernú rozprávku Podmorská rozprávka. Hlavným hrdinom bol žralok Zelenáč, ktorý sa v žraločej škole preriekne, že nejedáva ryby ale len riasy a morskú trávu. Jeho spolužiaci mu neveria, a preto sa žralok Zelenáč vyberie oceánom hľadať zlatú rybku, aby mu splnila jeho jediné želanie, stáť sa rybožravým žralokom. Po ceste spoznáva sardinky, zubatku ale aj chobotničiaka, ktorí ho sprevádzajú na jeho dlhej ceste a pomôžu mu v rôznych situáciách a šťastne ho dovedú k zlatej rybke. Dokonca jej pomôžu sa vyslobodiť z pazúrov zlej morskej panny. Keď mu zlatá rybka chce splniť jeho želanie, žralok Zelenáč si nakoniec uvedomí, že jeho jedinečnosť mu pomohla nájsť si nových kamarátov, ktorí ho berú takého, aký je.
Výborné výkony bábkohercov, úžasné kulisy a bábky, podmanivá hudba dotvárali celkovú atmosféru a dej rozprávky. Deti si užili nielen výlet autobusom do neďalekých Košíc, ale si odniesli aj krásny umelecký zážitok.
Gabriela Žabková - riad. školy

8. máj 2017 - SFÉRICKÉ KINO

Dňa 4. mája sme mali v našej materskej škole nevšedný zážitok. Zavítalo k nám sférické kino, ktoré ponúka sférický projekčný systém vnútri pojazdnej kupoly a poskytuje úžasný 360º výhľad. Vizualizácia v digitálnej kvalite je založená na najnovšej technológii. Deti mali možnosť spoznať podmorský svet nevšednou projekciou prostredníctvom pútavého rozprávkového príbehu o rybkách, žralokoch, korytnačkách......Už samotný pohľad na nafukujúcu sa kupolu kina bol pre deti veľký zážitok.
Po krátkej inštruktáži sme sa rozdelili do skupín a postupne si užívali toto nevšedné vzdelávanie.

Fotografie - Fotoarchív.
Bc. Alena Frenáková

25. apríl 2017 - DEŇ ZEME

Aj tento rok sme si koncom apríla pripomenuli Deň Zeme školským podujatím, ktoré pripravila p.uč. Ľ.Štellmachová spolu s deťmi z 2. triedy. Deti nám cez tanec a pieseň priblížili ako máme triediť odpad, prečo je potrebné chrániť a starať sa o prírodu a všetko živé na Zemi. Radostným spestrením pre všetky deti bola návšteva z Technických služieb mesta Prešov. Pani Miháľová nám porozprávala o  práci smetiarov a pozvala všetky deti pred materskú školu. Tam na nás čakalo veľké prekvapenie, naozajstné smetiarske auto, ktoré sme si poobzerali z každej strany, dokonca tí odvážnejší si ho mohli aj vyskúšať.

Fotografie - Fotoarchív.
Bc. Alena Frenáková

24. apríl 2017 - DOPRAVÁČIK

Dopraváčik je autorský projekt pani učiteľky B. Lukáčovej, ktorý si v našej škole získal už svoje pevné miesto vo výchove a vzdelávaní detí. Tento rok sme ho realizovali počas štyroch dní, kedy sa deti oboznamovali s pravidlami cestnej premávky, poznávali dopravné značky, osvojovali si zručnosti a správne návyky chodcov a cyklistov. Navštívili nás mestskí policajti, ktorí v rámci projektu Mestskáčik, postavili v našej jedálni mobilné detské ihrisko, kde si deti precvičovali správne prechádzanie cez cestu, poznávali dopravné značky a overovali si svoje zručnosti na kolobežkách. Ujovia policajti im povedali veľa užitočných informácií a podarovali reflexné prvky, aby boli na ceste dobre viditeľní.
Aj tety policajtky z oddelenia prevencie porozprávali deťom veľa zaujímavých príbehov o deťoch, čo všetko sa im môže stať a ako správne reagovať. Vysvetlili im podľa čoho spoznajú policajtov, aká je ich uniforma, deti si mohli poťažkať naozajstný policajný odznak. Pretože deti celý týždeň usilovne pracovali, vyrábali dopravné značky, konštruovali dopravné prostriedky, riešili úlohy na interaktívnej tabuli a veľa iného, podarovali deťom malé darčeky a pomohli pani učiteľke B. Lukáčovej vyhodnotiť celotýždňový projekt. Deti dostali detské vodičské preukazy, omaľovanky a do triedy aj pekné knihy, pexesá. Vďaka projektu Dopraváčik sa naše deti vedia bezpečne správať na chodníku a ceste, často vedeli poukázať aj na chyby dospelých (rýchla jazda, jazda na červenú, nepoužívanie bezpečnostných pásov, telefonovanie počas jazdy......) a o to nám išlo.

Fotografie - Fotoarchív.
Bc. Alena Frenáková

23. apríl 2017 - MALÝ BÁSNIK

Nemilovať knihu, znamená nemilovať múdrosť....

Už tradične sa mesiac marec spája s mesiacom knihy. Ako sme si mesiac knihy pripomenuli v našej MŠ? Deti cez rozhovor, prezentáciou zistili ako sa vyrába papier, zážitkovým učením si samostatne výrobu aj vyskúšali. Medzi ďalšie aktivity patrili, návšteva knižnice, hra na knižnicu, vyrábali si leporelá, čítali rozprávkové knihy, ktoré si doniesli z domu, ale aj školské. Prerozprávali obsahy a dramatizovali známe rozprávky, vyrábali ilustrácie k niektorým rozprávkam. Na záver mesiaca už každoročne prebieha v našej MŠ akcia Malý básnik pri príležitosti "Marec - mesiac knihy" v prednese poézie a prózy sa prezentovali deti z každej triedy.

I. trieda Matej Mňahončák – Fialôčka, Michaela Markušová - Neposlušné vajíčko,
II. trieda Jakub Fialka - Vajce a sen, Damián Holovič - Jar je tu!,
III. trieda Adrián Marchevský – Snežienka,
IV. trieda Fedorová Júlia – Leporelo, Jakub Vasko - Škola
V. trieda Filip Jusko – Leporelo, Karolína Magdová - Priečne topánky


Na spestrenie programu sa všetky deti zapojili do akcie - Uhádneš ma? kde hádali hádanky. Zaspievali si spoločne pieseň o jari Unavená pani zima. Na záver súťažiace deti dostali diplom, knihu a sladkosť. Všetky deti za povzbudzovanie a vytvorenie radostnej atmosféry dostali sladkú odmenu.

Fotografie - Fotoarchív.
Petroniová Darina - učiteľka MŠ

2. apríl 2017 - MORENA

Prvé jarné lúče slniečka sme využili na to, aby sme sa rozlúčili so zimou a privítali jar. Dňa 21. marca sme sa zhromaždili na školskom dvore, aby sme vyprevadili Morenu na jej púť. Pani učiteľka Ľ. Oľhová nám porozprávala o zvykoch, ktoré sprevádzali túto staroslovanskú bohyňu zimy, zaspievala nám ľudové piesne a deti z 2. triedy vítali jar hudobno-pohybovou hrou Prileteli vtáčky.
Predškoláci zo 4. triedy ju potom odniesli k rieke Sekčov, kde ju zapálili a hodili do vody, ako to bolo niekedy zvykom.

Fotografie - Fotoarchív.
Bc. Alena Frenáková

20. marec 2017 - NÁVŠTEVY V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH

Našich predškolákov čaká v najbližších dňoch zápis do 1. ročníka ZŠ. Aj z toho dôvodu otvárajú svoje brány okolité základné školy, aby na dňoch otvorených dverí ukázali všetky svoje prednosti, vymoženosti a výhody, ktoré môžu svojim žiakom ponúknuť.
V dňoch 15. a 16. marca sme aj my prijali pozvanie a zúčastnili sa najprv Dňa otvorených dverí v ZŠ Šrobárova a neskôr v ZŠ Sibírska na „KIDS In Motion“, kde sa konal športovo-futbalový festival pod záštitou CFT Academy, ktorá plánuje v budúcom školskom roku otvárať športové triedy v ZŠ Sibírska. V telocvični školy organizovane športovalo 128 predškolákov pod vedením futbalových trénerov v rôznych disciplínach.
ZŠ Šrobárova nám zase ukázala mnoho svojich tried, kde nás zapojili do zaujímavého vyučovania slovenského jazyka, matematiky, písania, anglického jazyka i informatiky. So záujmom sme sledovali aj volejbalový zápas žiačok vo veľkej telocvični.
Počas týchto dní sa mali možnosť predškoláci zo 4. a 5. triedy bližšie zoznámiť s prostredím okolitých základných škôl, so spôsobom výučby ale aj s ich budúcimi učiteľmi. Verím, že si odnášali z každej návštevy nezabudnuteľné zážitky a už teraz sa tešia na september, kedy sa stanú ozajstnými žiakmi – prvákmi.

Fotografie - Fotoarchív.
Bc. Alena Frenáková

12. marec 2017 - Zápis detí na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2017/2018

Riaditeľka MŠ Čergovská 14 v Prešove prijíma žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2017/2018 podľa novely školského zákona § 20 odst.2

od 18.4.2017 do 12.5.2017.

1. Tlačivo žiadosti si môže rodič vyzdvihnúť osobne v MŠ počas prevádzkových hodín alebo si stiahnuť z webovej stránky školy v stati Dokumenty.

2. Žiadosť musí byť vyplnená, podpísaná oboma rodičmi a potvrdená od všeobecného lekára pre deti a dorast o spôsobilosti dieťaťa navštevovať MŠ a jeho zdravotnom stave, ináč je žiadosť neplatná. Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ obdrží rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa do 30 dní od skončenia podávania žiadosti poštou alebo po dohode s riaditeľkou školy si prevezme osobne na podpis.

3. Spôsob podávania žiadosti:
Zákonný zástupca môže podať žiadosť
  • osobne
  • písomne poštou


4. Materská škola prednostne prijíma deti:
  • ktoré dovŕšili piaty rok veku
  • deti s odkladom povinnej školskej dochádzky
  • deti ktoré majú súrodencov v našej MŠ
  • deti, ktorých rodičia podajú žiadosť v určenom termíne (t.j. do 12.5.2017)


5. Pri prijímaní detí mladších ako 3 roky si MŠ vyžaduje, aby:
  • dieťa zvládlo odlúčenie od matky na potrebne dlhý čas
  • dieťa vedelo spolupracovať pri základných sebaobslužných a hygienických návykoch (obliekanie, vyzliekanie, spolupráca pri umývaní rúk, pýtať sa na WC, byť bez plienok)
  • dieťa bolo schopné akýmkoľvek spôsobom komunikácie s učiteľkami alebo dospelou osobou dieťa malo osvojené základné stravovacie návyky (vedieť piť z hrnčeka, držať lyžicu v ruke...)


Kontakty:
Mobil: 0911 971 811
e-mail: ms.cergovska@condornet.sk
www.mscergovska.vadium.sk
Gabriela Žabková - riad. školy

13. február 2017 - KARNEVAL

Aj tohtoročné fašiangy sme sa rozhodli zabaviť sa na veľkom detskom škôlkarskom karnevale. Deti sa tešili už mesiac dopredu a vymýšľali masky, čím by chceli byť. Triedy a šatne si vyzdobili veselými šašami, škraboškami, aby každý vedel, že sa blíži karneval. Dopoludnia 7. februára, keď z kuchyne rozvoniavali sladké šišky, ozýval sa hlasný spev spoločnej karnevalovej pesničky. Potom mala každá maska svoje sólo, kedy sa predstavila ostatným. Nasledovala diskotéka, ktorú nám pripravila p. zástupkyňa M. Čížová. Moderné hity nenechali nikoho sedieť a deti sa vyšantili do sýtosti. Na záver dobre padli šišky a čajík od našich šikovných pani kuchárok.

Fotografie - Fotoarchív.
Bc. Alena Frenáková

13. február 2017 - PREDPLAVECKÝ VÝCVIK

Predškoláci zo 4. a 5.triedy sa v dňoch od 30. januára do 2. februára zúčastnili predplaveckého výcviku v detskom bazéne v MŠ Bajkalská, kde si osvojili základy potrebné k plávaniu. Prostredníctvom hier vo vode sa pod dohľadom trénerky plávania naučili správnej technike dýchania, splývania a pod. Najradostnejší bol posledný deň výcviku, keď sa deti roztancovali v bazéne a užili si vodnú diskotéku. Odmenou bol každému aj pekný diplom.

Bc. Alena Frenáková

29. január 2017 - DARUJTE 2% Z DANE PRE NAŠU MŠ!

Vážení rodičia a priatelia školy!

Aj v tomto roku sa môžete rozhodnúť komu poskytnete 2% zo svojej dane. Dovoľujem si osloviť Vás aj Vašich rodinných príslušníkov a požiadať, aby ste 2% dane poskytli pre našu materskú školu ktorú navštevujú Vaše deti. Získané prostriedky nám pomôžu skvalitniť výchovno-vzdelávací proces a zlepšiť hrové prostredie v triedach.

Čo je potrebné urobiť?

Požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania za rok 2016 ktorý vám vystaví potvrdenie o zaplatení dane a ktoré spolu s vyhlásením o poukázaní sumy do výšky 2% doručte na daňový úrad v mieste bydliska do 30.4.2017. Potrebné tlačivá si môžete stiahnuť tu (rovnako ich získate aj u svojich učiteľkách a v šatniach školy):

Vyhlásenie o poukázaní dane
Potvrdenie o zaplatení dane

O získanej sume a jej využití Vás budeme informovať.

Rodičovské združenie pri MŠ Čergovská
Čergovská 14
080 09 Prešov
IČO 17319617 210


S úctou a vďakou

Ing.Daniela Cuperová – predseda RR

12. december 2016 - DIVADIELKO S MIKULÁŠOM

Mikuláš nezabudol na našu materskú školu ani tento rok. Pozorne sledoval zo svojich saní ako vedia byť naše detičky poslušné, ako sa celý rok snažili, počúvali, učili sa poznávať svet okolo nás. Presne tak tomu bolo aj v jedno chladné dopoludnie, keď sme so zatajeným dychom sledovali predstavenie bábkového divadla Gašparko – Živý darček. Po peknom predstavení prišiel aj s pomocníkom Čertíkom dlho očakávaný Mikuláš. My sme mu s radosťou zaspievali pesničku a on na oplátku všetkým dobrým deťom priniesol sladkosť. Adventný kalendár sa všetkým páčil a vďaka nemu si budeme odpočítavať dni až do Vianoc.

Fotografie - Fotoarchív.
Bc. Alena Frenáková

12. december 2016 - VIANOČNÉ VYSTÚPENIE ŠTUDENTIEK PASA

Dňa 6. novembra sa v školskej jedálni usadili všetky deti z celej našej MŠ a netrpezlivo čakali. Čakali s prekvapením čo sa bude diať – "... Kto príde? ... Čo to asi bude?". Netrvalo však dlho a vstúpil krásny biely anjelik, ktorý rozjasnil celú miestnosť nielen svojim zovňajškom, ale aj svojim prekrásnym spevom. Bol to anjelik, ktorý rád pomáhal a rozsieval všade iba lásku i dobrotu. Deti mali veľký zážitok, pretože mohli vidieť cez rozprávku do duší ľudí a tie sú aj v reálnom živote dobré a veselé alebo nedobré a strašne smutné. Samotní hrdinovia boli aj tak oblečení – veselí farebne ladení a smutní zasa v čiernom a ich prejav tiež tomu zodpovedal. Slovo sa striedalo so spevom a tancom a to všetko vnášalo do rozprávky tajomstvo, čaro a krásu. Ako to už v rozprávkach chodí všetko sa nakoniec dobre skončilo: zlo bolo potrestané a dobro zvíťazilo.
Túto krásnu a zaujímavú hudobnú rozprávku si pripravili pre naše deti študentky z Pedagogickej a sociálnej akadémie na Mikuláša. Vďaka nim bol tento deň pre nás všetkých o to krajší a zaujímavejší. Samozrejme, že nechýbala ani sladká odmena, ktorou sme sa vzájomne obdarovali všetci – Mikuláš je predsa štedrý a rád rozdáva iným.

Fotografie - Fotoarchív.
Ľubica Bělová

4. december 2016 - POZVÁNKA PRE RODIČOV

MILÍ RODIČIA,

srdečne Vás pozývame potešiť sa s deťmi pri vianočnom stromčeku.
Termíny vystúpení v jednotlivých triedach:
1. trieda 15. decembra 2016 o 15,30 hod
2. trieda 15.decembra 2016 o 15,30 hod.
3. trieda 13. decembra 2016 o 15,30 hod.
4. trieda 16. decembra 2016 o 15,30 hod.
5. trieda 14. decembra 2016 o 15,30 hod.


Tešíme sa na Vás! Gabriela Žabková - riad. školy

4. december 2016 - OZNAM PRE RODIČOV

V čase od 27.12.2016 do 30.12.2016 bude prerušená prevádzka školy. V prevádzke bude

MŠ Jurkovičová 17, Prešov
a
MŠ Čsl. armády 20 Prešov

Ak potrebujete umiestniť dieťa do náhradnej MŠ prosím oznámte to triednym učiteľkám najneskôr do 16.12.2016. taktiež prosíme rodičov, aby nahlásili učiteľkám v triede či Vaše dieťa príde do MŠ 23.12.2016 a tiež či bude chodiť v dňoch 2.1- 5.1.2017 aby sme vedeli zabezpečiť objednávku potravín a personálne zabezpečiť chod MŠ. Triedy v plnej riadnej prevádzke budú od 9.1.2017. úhrady za stravu a školné prosíme v decembri uhradiť v daných riadnych termínoch najneskôr do 15.12.2016 kvôli uzatváraniu finančných dokumentov a náležitostí.
Gabriela Žabková - riad. školy

30. október 2016 - SVETOVÝ DEŇ VÝŽIVY

Dňa 18. októbra sme si pripomenuli Svetový deň výživy celomestskou prehliadkou a ochutnávkou zdravých jedál v sále Čierneho orla, tentokrát na tému - ryby. Jednotlivé jedlá pripravili školské jedálne pri materských a základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov. Naša materská škola dostala zodpovednú úlohu – pripraviť kultúrny program a výzdobu. Súčasťou podujatia bolo aj oceňovanie zamestnancov zariadení školského stravovania za rok 2016. Veľmi nás potešilo ocenenie našej pani kuchárky Anny Bistíkovej, za jej dlhoročnú obetavú prácu v školskej jedálni.
V kultúrnom programe sa predstavili deti z 2. a 5. triedy pod vedením pani učiteliek Z. Výrostekovej, Ľ. Štellmachovej, B. Lukáčovej a A. Frenákovej. Vynaložené úsilie prinieslo svoje ovocie v podobe veľkého úspechu vystupujúcich detí a pochvalných slov uznania od divákov.


Fotografie - Fotoarchív.
Bc. Alena Frenáková

30. október 2016 - MONITORING POHYBOVÝCH SCHOPNOSTÍ

O zdravotných benefitoch pravidelnej pohybovej aktivity vedia svoje už aj naše deti z materských škôl. Športové aktivity sú pevnou súčasťou ich každodenného pobytu v škole. Aby sme mohli schopnosti detí cieľavedomejšie rozvíjať, alebo upriamiť pozornosť na prípadné rezervy, je potrebné monitorovať aktuálne pohybové schopnosti a vhodne naň reagovať v ďalšom pôsobení. Takýto monitoring realizujeme v našej MŠ 2-krát ročne, na začiatku a konci školského roka. Kvôli dlhodobému nepriaznivému počasiu sme využili priestory školskej jedálne a spolu s praktikantkami PF sme ju premenili na telocvičňu. Po poctivej rozcvičke si deti zmerali sily v jednotlivých disciplínach – skok do diaľky, hod na terč, hod do diaľky a beh na 20 m. Po športových výkonoch deti dostali zaslúžené medaily a športovým pozdravom ukončili netradičné dopoludnie.

Fotografie - Fotoarchív.
Bc. Alena Frenáková

16. október 2016 - MISA PLNÁ VITAMÍNOV

Povedomie o zdravej životospráve podporujeme celoročne, no jesenný čas dozrievania našich plodov v záhrade je na to ako stvorený. Dňa 11. októbra sme si spolu s deťmi vyrobili misu plnú vitamínov. Deti vo všetkých triedach spolu so svojimi pani učiteľkami tvorili ovocno-zeleninové výtvory lahodiace oku aj jazýčku. Tieto dobroty sme si potom spoločne vystavili v školskej jedálni, kde nás už čakalo červené, šťavnaté jabĺčko – pani uč. Ľubica Bělová. Tá nám porozprávala príbeh zo záhrady, vyriešili sme hádanky a vypočuli si rozprávku. Po prezretí výstavky nám už nič nebránilo v chutnej hostine.
Popoludní sme pozvali rodičov, aby aj oni ochutnali zdravý olovrant, aký nám pripravujú naše tety kuchárky. Rodičia mali možnosť ochutnať rôzne nátierky, šaláty, nápoje aj zdravé maškrty. Veríme, že Vám u nás chutilo a že sme Vás inšpirovali našimi receptami.

Fotografie - Fotoarchív.
Bc. Alena Frenáková

9. október 2016 - EUROROZPRÁVKA

30. septembra sa desať predškolákov zo 4. a 5. triedy malo možnosť zúčastniť na prezentácii gréckej rozprávky Slnečné dievčatko, ktorú pre deti z prešovských MŠ pripravila MŠ Jurkovičova v priestoroch MsÚ v Prešove. Autorka projektu Eurorozprávky, pani učiteľka M. Zuščinová, nás milo privítala spevom vlastnej piesne o eurorozprávkach.
Pani učiteľky z MŠ Jurkovičova nám hravou formou prerozprávali dej gréckej rozprávky, ku ktorej ich deti vytvorili ilustrácie v rámci projektu. Prvkami tvorivej dramatiky vtiahli do deja malých i veľkých poslucháčov. Zrazu sme prežívali všetko, čo grécke dievčatko Letika v príbehu.
V závere sme si so záujmom pozreli vystavené výtvarné dielka.

Fotografie - Fotoarchív.
Bc. Alena Frenáková

24. august 2016 - Zoznamy detí pre školský rok 2016/2017

Zoznamy zobrazíte kliknutím na tento odkaz

Gabriela Žabková - riad. školy

24. august 2016 - Informácie pre rodičov prijatých detí

1. Zoznamy detí zaradených do jednotlivých tried budú vyvesené na vstupných dverách oboch pavilónov a webovej stránke školy od 25.8.2016.

2. Deti privádzať do MŠ najneskôr do 8,00 hod. ráno.

3. Ranné schádzanie detí od 6.00 hod. do 7.00 hod. a rozchádzanie detí od 15.55 hod. do 17.00 hod. bude vždy v jednej triede – „pavilón A“ 2. trieda (trieda na poschodí).

4. Od 7.00 hod. bude prevádzka v každej triede.

Gabriela Žabková - riad. školy

24. august 2016 - Platby školné a stravné

1. Školné 15 Є/mesiac (od 3 rokov veku dieťaťa), 40 Є/mesiac (do 3 rokov veku dieťaťa vrátane mesiaca v ktorom dieťa dovŕši 3 roky).
IBAN - číslo účtu školného SK5875000000004008421182
Variabilný symbol 461223002
Konštantný symbol 0558
Uvádzajte meno dieťaťa a triedu - nie vaše meno!
Platbu uhrádzať do 10. dňa v mesiaci

2. Stravné 1,29 Є (stravný deň)
IBAN – číslo účtu stravného SK3675000000004008421190
Variabilný symbol 120223003
Konštantný symbol 0558
Uvádzajte meno dieťaťa a triedu - nie vaše meno!
Desiata: 0,28 Є
Obed: 0,78 Є
Olovrant: 0,23Є

Gabriela Žabková - riad. školy

24. august 2016 - Čo potrebuje Vaše dieťa pri nástupe do MŠ

1. lekárske potvrdenie o aktuálnom zdravotnom stave (že dieťa je momentálne zdravé), nie staršie ako 3 dni.

2. prezuvky (pevnú obuv - nie vsuvky).

3. pohodlné oblečenie

4. náhradné veci do skrinky (spodné prádlo, ponožky, punčošky apod.) hlavne u detí 2-3 roč. detí a  všetko označiť menom

5. pyžamo.

6. vešiačik do skrinky.

7. hneď ráno v triede je potrebné podpísať prehlásenie o bezinfekčnosti prostredia (tlačivo Vám poskytnú triedne učiteľky).

8. v prvý deň si rodičia novoprijatých detí vyzdvihnú evidenčný lístok, vyplnený ho čo najskôr odovzdajú triednym učiteľkám.

9. Vyzdvihnú si v triede prihlášku na stravovanie.

10. denný poplatok za stravu je 1,29 €.

11. V zmysle všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov 12/2013 je rodič povinný prispievať mesačne sumou 15 € (od 3 rokov veku dieťaťa) a sumou 40 € (do 3 rokov veku dieťaťa) na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov a to vždy do 10. v mesiaci vkladom alebo prevodom na účet MŠ.

12. Ostatné informácie Vám budú poskytnuté na plenárnej schôdzi a triednych aktívoch v septembri 2016.

12. V prípade potreby sa kontaktujte s riaditeľkou školy osobne každý deň alebo telefonicky na

č. t. 051/770 48 94
mobil: 0911 971 811
e-mail: ms.cergovska@condornet.sk

www.mscergovska.vadium.skTešíme sa na spoluprácu s Vami! Gabriela Žabková - riad. školy

24. august 2016 - Archív článkov školského roka 2015/2016

Čo nám priniesol školský rok 2015/2016 si môžete prečítať kliknutím na tento odkaz.